Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Margrethe Hannestad, gruppeleder Støttefunksjoner fellesrom somatikk

1: Pasientfokus, samt ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø for personalet. For eksempel må ekspedisjonene bidra til et godt første møte for pasienten og være en god arbeidsplass.
2: Å få være med på å utforme resepsjonen fremover, og at kvaliteten ligger i detaljene.
3: Ja! Vi opplever at innspillene vi kommer med blir hørt. Alle tanker kommer til å bli vurdert. Jeg synes vi er heldige som får være med på å påvirke prosessen i et fremtidsrettet sykehus.

2018-04-19T08:37:55+00:00