Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

CURA: – Må jobbe med det riktige

– Vi har det virkelig travelt. Nå gjelder det å jobbe med de riktige sakene for redusere usikkerhet, sier CURAs Hans Ole Haugen.

Som oppdragsleder for Tønsbergprosjektets nye rådgivergruppe, trenger ikke Haugen noen påminnelse om hvor fort tida går til 1. desember – fristen for forprosjektrapporten. Han vet godt hva som må til av intenst arbeid for at dette dokumentet skal holde mål, slik at sykehus og regionforetak fatter byggevedtak på nyåret 2017.

– Kostnader viktigst nå

– Det viktigste er å få fram et godt bilde av kostnadene. Samtidig må vi få til en design av syvende byggetrinn som er byggbart, og både funksjonelt og rasjonelt for dagens og fremtidens behandlingsmetoder Det er her vi må satse sterkest i høst, så får heller detaljeringen vente litt, sier Haugen.

Med 24 års erfaring fra komplekse olje- og gassprosjekter, lar ikke Haugen seg skremme av den tekniske vanskelighetsgraden ved SiV-utbyggingen. Det mest krevende er de nye gjennomføringsmåtene og -metodene, komplett BIM og alle prosesser for samhandling og medvirkning.

Ifølge oppdragslederen er det også utfordrende å samkjøre tre sterke grupperinger: CURA (rådgiver), Skanska (entreprenør) og TP (byggherreorganisasjon).

– Vi har prøvd og feilet litt i startfasen, og det var ugunstig at vi måtte vente på felles prosjektkontor. Men uansett: Dette prosjektet har vi tro på. Tankemåten er opplagt riktig, og samordning mot felles mål må til for å lykkes.

Mottakelsen imponerer

Hvordan har mottakelsen vært for dere sist ankomne rådgivere?

– Jeg er imponert over hvor godt vi er mottatt. Ikke minst har sykehusmiljøet vist seg imøtekomne. Det er ingen selvfølge når vi vet hvor langvarig dette prosjektet har vært, og hvor mange rådgivere som har kommet og gått.

–  TP har satt seg ambisiøse mål og skal bygge billigere, raskere og bedre enn andre sykehusprosjekter. Hvordan bedømmer du målene?

– De er tøffe fordi rammebetingelsene for tid og kost er utfordrende. Jeg er opptatt av fleksibilitet, og den vil vi mangle hvis byggetida blir for kort og pengesekken for liten. Mer presist kan jeg ikke kommentere målene nå, men vi prøver å være mest mulig tro mot skisseprosjekt. Samtidig skal byggbarhet sikres, og vi må oppfylle de mange krav som gjelder for sykehusbygging. Her er det ikke bare å «sette opp» et sykehus.

Satser på sykehus

–  CURA er en relativt ny rådgiversammenslutning. Blir sykehusbygging et satsingsområde?

– Absolutt. Her ser vi store muligheter, og de seks bedriftene i CURA-gruppen har betydelig sykehuskompetanse på alle plan med sterke referanser.

FAKTA
Navn: Hans Ole Haugen
Alder: 55
Bosted: Bærum
Firma: Multiconsult
Tittel: Design Team Leader (oppdragsleder)
Oppgave i TP: Leder 40–45 CURA-rådgivere*
Telefon: +47 906 73 864
Epost: Hans.Haugen@tonsbergprosjektet.no
*CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter. Rådgiverkontrakten har en varighet på ca. 5 år og vil få en verdi på om lag 200 millioner ved fullføringen av prosjektet, ekskl. mva.
2016-09-12T13:55:06+00:00