Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Løsninger for teknikk og trafikk

Gode løsninger er funnet for teknikk og trafikk i og utenfor U2.

U2 er Somatikkbyggets andre underetasje og omfatter en rekke komplekse driftsanlegg med stor betydning for effektiv og sikker sykehusdrift. Planarbeidet her har derfor tatt noe lenger tid enn i de øvrige delene av «nye SiV».

Sign off

Men nå har sykehus-medvirkere og TP-ledelsen kommet til enighet om det meste i U2, og en felles løsning og forståelse er

signert. Den omfatter blant annet arealer for renholdsfunksjoner, sengevaskeri, sengeverksted, kontor-, møterom- og spiseromfasiliteter, samt vareflyt- og avfallslogistikk.

Den krevende trafosaken er også avgjort. Løsningen går ut på å flytte den eksisterende trafostasjonen til et areal på ca. 65 m2 lengst vest i U2.

– Teknisk sett er dette den beste løsningen. Da imøtekommer vi også Skagerak Energis krav om adkomst med bil til trafostasjonen, sier Børre M. Johansen, TPs samhandlingsleder for teknikk.

Trafikken avklart

Johansen er også svært tilfreds med at trafikkforholdene utendørs er avklart, trolig den største utfordringen i U2-sammenheng. Her gjaldt det å sørge for smidig transport i Håkon V gate, både for lastebiler og ambulanser. Samtidig skulle denne offentlige gata sikres best mulig for fotgjengere, ikke minst skolebarn.

– De viktigste grepene for å løse dette er å flytte den ene delen av Psykiatribygget fem meter vekk fra gata. Dessuten skyver vi portene og lasterampene til varemottaket noe innover i bygget på bekostning av lagerarealer. Dermed blir manøvreringsmulighetene enklere og bedre for lastebiler, forklarer Johansen, som roser arkitekt Heidi Våge Bogerud og landskapsarkitekt Henning Lindgren Jensen.

– De har gjort en kjempejobb med U2, sier samhandlingslederen.

Skal finne lyset

Dagslys til arbeidsplasser er imidlertid et uløst problem i denne underetasjen. Her gjenstår det fortsatt å finne løsninger som samsvarer med både brukernes ønsker og offentlige krav.

– Dette er ikke lett i U2 fordi lysgraver og atrier ikke gir ønsket effekt så langt ned i bygget. Men vi jobber med å finne tilfredsstillende løsninger nå i forprosjektet, påpeker Johansen.

Han varsler også at det snart vil komme en helhetlig plan for logistikkveier i de planlagte byggene, både vertikalt og horisontalt. Dette er et krevende puslespill som handler om å finne optimale muligheter for å «sluse» pasienter, pårørende, personell, varer og avfall. Når denne logistikkplanen utarbeides, er det helt nødvendig å se nybyggene i sammenheng med dagens sykehus.

Borre Johansen_1302
Børre M. Johansen – samhandlingsleder

 

2018-04-19T08:37:14+00:00