Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Lone Ziegmann, gruppeleder Støtterom fellesfunksjoner psykiatri

1: Funksjonalitet for pasienter og langsiktig drift. Vi må få frem at vi har noen særegne behov, for eksempel i et sikkerhetsperspektiv.
2: Logistikk og plassering av viktige funksjoner. Ikke for lange avstander. Vi kan ikke springe ut og inn av avdelingen for å hente det vi trenger, for eksempel i et lintøyskap.
3: Ja. Vi snakket om lagerplass for pasienters eiendeler i går, og ser at det har kommet opp som tema i dag.

2016-01-26T15:15:32+00:00