Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Litt av en høst!

– Høsten blir et være eller ikke være. Et ja eller nei, skriver prosjekteringsleder Lars Pettersvold i denne bloggen.

Etter fire fantastiske ferieuker må jeg innrømme at det var litt tungt å sette seg på toget til Tønsberg igjen. Men straks jeg entret våre nye kontorlokaler forsto jeg at dette kommer til å bli bra.

Og sannelig – etter bare et par ukers jobb, er sommerferien kun et minne. Et godt sådan, men nå er det jobb som teller. Her er det rett på sak, og det er sånn det skal være. For nå yrer det av liv i «Big Room» og lokalene ellers. Arbeidet er hardt, men det er moro.

Hva er det så som skal skje i høst? Hvorfor synes jeg dette er så spennende?

Vel, først og fremst vil det vi gjør de neste månedene avgjøre om vi får lov til å gå videre med prosjektet, eller ikke. Høsten blir altså et være eller ikke være. Et ja eller nei. 0 eller 1.

Litt forenklet sagt er det satt av 2,5 milliarder kroner («kostnadsramme») til prosjektet vårt, mens målet er å bygge for 2,3 milliarder.

Det er mye penger, men så er det også mye som skal oppføres. Og det er ikke nok å si: «Vi klarer sikkert å bygge et eller annet sykehus til den prisen». Nei, det gode arbeidet, de fine intensjonene, de sterke løsningene, og alt annet fra de tidligere fasene, skal bearbeides og utvikles videre. Det må regnes på kostander for ulike varianter, og kvaliteter skal vurderes opp mot hverandre, mens fordeler og ulemper analyseres.

En sentral oppgave blir også å informere og involvere sykehusets kliniske og tekniske personell. Dessuten skal vi ha kontroll på byggbarheten (går det an å bygge som planlagt på en sikker måte?), samtidig som vi diskuterer og løser faglig uenighet på en best mulig måte for alle.

Underveis må vi også tørre å utfordre hverandre. Og til slutt skal vi kunne si: Nettopp dette kan bygges – med de riktige kvalitetene og den riktige prislappen.

Med alt som skal skje i høst kan vi imidlertid ikke nøye oss med å jobbe rett. Vi må også arbeide med de rette tingene, og planlegge deretter. Som et av flere midler for å nå målene våre, driver vi derfor det som kalles involverende planlegging.

Hovedbudskapet i dette arbeidet er kommunikasjon. Litt for ofte er det nemlig et fåtall som utarbeider prosjektets plan. Det kan fungere, men risikoen er at de andre i prosjektet ikke har det samme eierskapet til planen. Ved involverende planlegging får mange flere en stemme i planleggingsarbeidet.

Dette innebærer blant annet at vi skal be hverandre om leveranser, slik at alt som skal leveres er avtalt med den som faktisk skal gjøre jobben. Samme person har samtidig et ansvar for å sikre at det han/hun trenger, leveres til riktig tid. Slik oppnår vi en plan som alle har satt sitt «stempel» på. Og slik lykkes vi, høyst sannsynlig, med at vi jobber med de rette tingene.

Alt dette arbeidet skal gjøres av «de rette folkene», som Ingvald Grindheim skrev om på TP-appen før sommeren. For meg er det et privilegium å få mulighet til å være med å lede disse «rette» gjennom den spennende prosessen som ligger foran oss. Det blir litt av en høst!

Lars Pettersvold
Prosjekteringsleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

 

2018-04-19T08:37:24+00:00