Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Lærer av California


TP innfører «Integrert prosjektleveranse» utviklet av verdens fremste sykehusbyggere nord i California.

– Vi ønsker å stå på skuldrene til de beste. De finner vi i bygningsindustrien i denne delen av USA og ved  universitetene  Berkeley og Stanford, sier Karl Oscar Sandvik (bildet*) i Tønsbergprosjektet.

INGEN TILFELDIGHET

Ifølge Sandvik er det ikke tilfeldig at eliten blant sykehusbyggere befinner seg i det nordlige California. Dette har sammenheng med den akutte jordskjelvfaren og skjerpede myndighetskrav til hva bygg skal kunne tåle av belastninger.

Disse kravene ble innført for alle sykehusprosjekter fra 1. januar 2013 og resulterte i store utbyggingsplaner. Samtidig ble det utviklet gjennomføringsmodeller der verdiskaping i alle ledd ble gjennomgått. Blant disse var Integrated Project Delivery (på norsk: Integrert prosjektleveranse, IP) som etter hvert har bredt seg til alle deler av bygningsindustrien i USA.

SÅ TIDLIG SOM MULIG

– I IP-prosjekter er det viktig å bringe inn alle som påvirker utbyggingen, så tidlig som mulig. Endringer av foreslåtte løsninger blir mye dyrere utover i prosjekteringsprosessen. Derfor må nødvendig kompetanse være tilgjengelig på tidspunkt som gir minimal påvirkning av resten av prosjektet, påpeker Sandvik.

Han trekker fram følgende hovedforutsetninger for vellykket Integrert prosjektleveranse:

  • BIM. Alt tegnes i en tredimensjonal modell.
  • Big Room. Alle sitter sammen i et stort rom og arbeider i samme virtuelle modell av sykehuset.
  • Samtidig prosjektering. Alle fag sitter sammen for raske avklaringer.
  • Insentiver. Alle arbeider til felles beste og søker ikke løsninger som bare de selv tjener på.

UTEN TAP!

Erfaringene viser at utbygging med Integrert prosjektleveranse koster 10-15 prosent mindre enn mer tradisjonell gjennomføring av byggeprosjekter. Og vel å merke: Uten at aktørene taper penger!

– I Tønsbergprosjektet ønsker vi å bringe inn de beste i prosessen: arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og andre leverandører av varer og tjenester, sier Sandvik.

KONTAKTER SAN FRANCISCO

Rådgivergruppen og entreprenørene er på plass i begynnelsen av juni, og som en del av oppstarten vil det bli bestemt hvordan Integrert prosjektleveranse skal praktiseres. Deretter tas det kontakt med et av de mest omfattende IP-prosjektene i San Francisco for oppdatering og kunnskapsdeling.

– Målene som er satt for Tønsbergprosjektet, er utfordrende for alle oss som deltar. Det skal koste 10 prosent mindre enn sammenlignbare sykehusbygg, og vi skal greie oss med halvparten av tiden som er vanlig til å bli ferdig med bygget over bakken.

– Dette gjør seg selvsagt ikke selv, understreker Karl Oscar Sandvik.

* INSPIRASJON: Karl Oscar Sandvik (t.h.) og den amerikanske IP-spesialisten Howard W. Ashcraft. Han har erfaring fra over 100 IP-prosjekter og foreleste nylig for Tønsbergprosjektet.

 

 

2016-05-02T06:10:36+00:00