Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kranselag for psykiatribygget

Psykiatribygget har hatt sitt kranselag. Alle involverte fortjener takk for innsatsen!


6. JUNI: Tett psykiatribygg og følgelig kranselag, med oppdekking for alle som bidrar til dette svært viktige nybygget ved Sykehuset i Vestfold.


FESTSTEMTE LEDERE. Fra venstre: Finn Hall (SiV), Morten Staubo (Cura), Hans Thomas Gaarder (Skanska), Hans Ole Haugen (Cura), Unni Halvorsrud (SiV) og Tom Einertsen (SiV-TP).

2018-06-12T10:07:33+00:00