Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kraftsamling i Big Room

Tønsbergprosjektet venter seg mye av Big Room – kraftsenteret i det nye TP-kontoret.

Big Room er spesialinnredet for samhandling mellom de tre prosjekterende partene: rådgivergruppe (CURA), entreprenør (Skanska) og byggeherreorganisasjon (TP). Her møter også medvirkende fra sykehuset og andre som bidrar til best mulig SiV-utbygging.

Å samle alle krefter i ett og samme rom oppfattes som svært nyttig for smidig, uformell og effektiv samhandling. Big Room gir forutsetninger for bedre dialog, mer kunnskap om hverandre, tydeligere kommunikasjon og sterkere beslutningsprosesser.

Big Room 1
BIG ROOM 1: Prosjekteringsleder Lars Pettersvold (t.v.) og Inge Aarseth, prosjektleder for digital samhandling, forbereder møte i Big Room. Foran: Prosjektmedarbeidere med fast plass i rommet.
Big Room 2
BIG ROOM 2:  Fellesmøte pågår. I den ene delen av rommet (samhandlingsrommet) sitter arkitekter og andre rådgivere fast, mens foldeveggen åpnes for å holde ICE-møter (Integrated Concurrent Engineering), eller felles Big Room-møter.
Big Room 3
BIG ROOM 3: Disiplinleder elektro (RIE) Gunnar Brevig holder presentasjon.
Big Room 4
BIG ROOM 4: SHA & risikoleder Magne Johannessen i aksjon.
Big Room 5
BIG ROOM 5: Møtepause.

Foto: Børre M. Johansen

 

2018-04-19T08:37:23+00:00