Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kompleks MR-riving

Første del av rivearbeidet i MR-tilbygget avsluttes i midten av juni. Så begynner kompleks riving av stål og betong.

MR-rivearbeidet har vært i gang fra 22. mai. Da hadde teknisk drift ved SiV ukene i forveien koblet fra og avsluttet alle tekniske forsyninger til MR-tilbygget.

Videre framdrift:

Innvendig riving og det som må gjøres manuelt utvendig (fjerning av fasadeplater, tak, vinduer etc.) er fullført midten av juni.

Deretter rives selve bærestrukturen i tilbygget. Det er av stål med massivt betongdekke i gulvet. Disse delene, samt betongsøylene, må rives med maskin.

Denne rivningen og det faktum at mye stål fjernes, vil påvirke magnetfeltet i MR-maskin på innsiden.Dette betyr at maskinen ikke kan være i bruk under denne delen av rivearbeidet.

Derfor er det besluttet at maskin MR 1 stenges ned fra og med mandag 26. juni. Den vil være nede i tre uker, og i denne perioden skal alt maskinelt rivearbeid fullføres. Dermed kan MR 1 kjøres opp igjen og være i full drift fra 17. juli.

Det aller meste av de tunge konstruksjonene vil bli delt opp og tatt ned bit for bit. Men en større del av tilbygget blir trolig fjernet i én arbeidoperasjon, antakeligvis midt i uke 28. Da kan det bli aktuelt – av sikkerhetsmessige grunner – med en kortvarig evakuering av folk som oppholder seg nærmest.

 

2017-06-18T07:26:19+00:00