Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Inn i eget hus

Tønsbergprosjektets nye kontorbygg ble tatt i bruk 4. juli.

TP-kontoret på Tyttebærløkka har ca. 60 arbeidsplasser, og det er planlagt for tettest mulig samhandling mellom partene i prosjektet – inkludert såkalt Big Room.

Areal: 1500 kvadratmeter, fordelt på to etasjer.

Merk: Etter innflytting vil det pågå noe arbeid med fasader, samt planering og asfaltering.

MODELLFOTO OVER: Tønsbergprosjektets nye kontorbygg på SiV-området. Bygget demonteres etter ca. 5 år.
2016-07-07T20:04:35+00:00