Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kartlegger med seismikk


Norske og tyske eksperter skal bruke seismikk* for å kartlegge sykehusgrunnen i Tønsberg. Håpet er å unngå omfattende grunnboring.

– Det sies at grunnforholdene er det siste hvite området på kartet for en byggherre. Dette gjør vi noe med og har tatt initiativ til et samarbeid med Norges geologiske undersøkelser, sier Inge Aarseth i Tønsbergprosjektet.

Sjelden i byggeprosjekter

I prosjektets byggeområde vil NGU-ekspertene ta i bruk seismikk for å kartlegge grunnforholdene. Dette er relativt uprøvd i byggeprosjekter, der det vanligvis blir gjort en rekke grunnboringer når geologien skal undersøkes.

– Vi håper å unngå omfattende boring, men grunnen er vanskelig her som ellers i Vestfold, med til dels svært varierende avstander til grunnfjell, mye lagdeling og kvikkleire. Derfor ser vi fram til NGUs konklusjoner. Målet er å få god kontroll med grunnforholdene før prosjekteringen starter for fullt., forteller Aarseth.

Grunnen 3D-modelleres

Det vil bli gjennomført noen kontrollboringer i etterkant for å verifisere målingene. Grunnforholdene, inkludert lagdelingen og berggrunnen, skal etter planen også 3D-modelleres i åpen BIM, slik at denne informasjonen kan koples direkte sammen med bygningsmodellene.

NGU bidrar vesentlig i samarbeidet med Tønsbergprosjektet. Den statlige fagetaten velger å satse her for å utvikle en metodikk for grunnundersøkelser med seismikk som også kan være interessant for andre byggherrer.

I tillegg til TP og NGU omfatter seismikk-samarbeidet et tysk fagmiljø: Leibniz Institute for Applied Geophysics i Hannover og firmaet Geophysikalische Messsysteme. Den norske programvareleverandøren Vianova Systems AS deltar også i grunnundersøkelsene.

Det vil bli gjennomført noen kontrollboringer i etterkant for å verifisere målingene.

NABOVARSEL:

Håkon V gate stenges

Karteleggingen i byggeområdet starter 6. juni og vil pågå  til og med 12. juni. I denne perioden blir Håkon V gate stengt fra klokka 18 til 06.

Det aktuelle arbeidet må foregå om kvelden og natta fordi det seismiske utstyret er svært sensitivt. Biltrafikk og andre vibrasjoner kan gi feilmålinger.

MERK: Støyen fra arbeidet vil ikke overstige normale grenseverdier.

* Seismikk er en geofysisk måte å undersøke grunnforholdene på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene.  Metoden går ut på at det på ulike måter (fra en stor vibrator i sykehusområdet) sendes en trykkbølge ned i grunnen. Deler av denne trykkbølgen blir reflektert når den kommer til en geologisk grense. Seismikk deles inn i to deler: Landseismikk og marin seismikk. Oljebransjen er den største kjøperen av seismikk.
Kilde: Wikipedia

 

2016-05-31T23:29:37+00:00