Mulig søndagsarbeid 

NABOVARSEL: Under arbeidet med TPs nye prosjektkontor har det oppstått forsinkelser. For å fullføre bygget til planlagt tid kan det derfor bli aktuelt å utføre enkelte arbeidsoppgaver på søndager.

Eventuelt søndagsarbeid vil bare omfatte aktivitet som ikke gir støy, som maling og gulvlegging.

Tidlig i mai  ble det gjennomført helligdagsarbeid. Dette var et avvik, og vi beklager ulempene for våre naboer!

Hilsen Tønsbergprosjektet

2016-05-31T06:08:05+00:00