Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kan bygges som planlagt

Forprosjektet viser at TP kan realiseres som forutsatt, fastslår prosjektdirektør Tom Einertsen.

I forordet til forprosjektrapporten – se kortversjonen her – skriver Einertsen at prosjektet har utviklet og detaljert de fysiske løsningene fra skisseprosjektet med tilhørende prosjektkostnad.

Einertsen viser også til at rådgivergruppen og entreprenør har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet i henhold til spesifiserte prosjektkostnader.

Prosjektdirektøren legger ikke skjul på at TP i sluttfasen av forprosjektet møtte utfordringer med å holde seg innenfor fastsatt investeringsramme.  Sammen med Sykehuset i Vestfold har derfor prosjektorganisasjonen  arbeidet målrettet med å identifisere kostnadsdrivere.

– Vi har lykkes med å redusere kostnadene slik at prosjektet nå kan realiseres innenfor de rammer og målsettinger som er gitt i mandatet, poengterer Einertsen.

Han understreker at Tønsbergprosjektet gjennom trepartssamarbeidet mellom byggherre, rådgiver og entreprenør har fått gode erfaringer med bruk av ny gjennomføringsmetode. Betydelige midler er investert i nye prosjektmetoder og «state of the art» prosjektverktøy. Dette vil ifølge Einertsen gi gevinster i gjennomføringsfasen.

 

2017-01-07T13:44:50+00:00