Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Jobber du der ennå?

«Jobber du med sykehuset i Tønsberg ennå?» spør ofte tidligere studievenner, arbeidskolleger, samarbeidspartnere og perifer omgangskrets.

Spørsmålet er jo betimelig fordi jeg har hatt planlegging og utbygging av Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, som hovedbeskjeftigelse i snart 19 år.

Tilbake til start

Da jeg kom til SiV i 1997, var femte byggetrinn i sin tunge ressurskrevende avslutningsfase, og hovedutbyggingen fløt sømløst over i sjette trinn. Med unntak av noen kortere finansierings-, vente- og ompusspauser, sto byggetrinn 6 klart til bruk i 2005, med avslutning i 2007.

Samtidig var det siste trinnet ferdig for oppstart, men sykehus-Norge var ikke klar for dette. Syv lange år med omorganisering av helseregioner og sykehusområder, lokaliseringsdebatter, funksjonsfordeling og finansieringstørke, sendte våre tre første konseptfaserapporter tilbake til start.

Gjennom nåløyet

Vår fjerde rapport kom omsider gjennom nåløyet i 2014. En vesentlig årsak til dette var nok at SiV i mellomtiden hadde gått «til topps» i økonomistyring. Men vi liker å si at all venting også var omgjort til viktige forberedelses- og læringsprosesser som la veien åpen for Tønsbergprosjektet.

Ventetiden er brukt til modning og erfaringsinnhenting fra nære og fjerne sykehusprosjekter i inn- og utland. Vi har også trukket til oss oppmerksomhet og kompetente ressurser gjennom deltagelse i mange innovasjons- og forbedringsarenaer. Blant disse er Build Hospital Live 2009, Buildingsmart Norge, BA 2015, praktisk bruk av ny BIM-teknologi i psykiatriens nybygg på Skjerve og Linde, samt nytt parkeringshus med helikopterplass i Tønsberg.

Stødig akselerasjon

Nå er Tønsbergprosjektet i stødig akselerasjon. Fra fire ansatte i mars i fjor, er vi fire ganger så mange ett år etter. Forutsetningene for å delta i prosjektet har fra dag én vært evne og vilje til å tenke nytt, samhandle, utveksle kompetanse og spille hverandre gode. Alle nyansatte og innleide er rekruttert med samme sluttmål for øye: Å levere et bedre sykehus med lavere kostnad, kortere byggetid og ingen feil.

Veien dit krever at vi endrer arbeidsmetoder og tar i bruk ny teknologi. Det fordrer også mot til innovasjon, og at vi våger å gjøre valg få eller ingen har gjort før.

Stappfull av læring

Tønsbergprosjektet er i dag en kompetent og engasjert organisasjon som ivaretar både lang erfaring og ny kunnskap fra bl. a. St. Olav-utbyggingen, Sykehuset Østfold og Nytt Vestre Viken sykehus (konseptfase og skisseprosjekt). Samtidig har vi støtten fra en fremoverlent sykehusledelse og dyktige, erfarne sykehusansatte som sikrer at vi bygger for fremtiden.

Min arbeidssituasjon er stappende full av læring. Hver dag i nysgjerrig dialog, med nye perspektiver og innfallsvinkler, der arbeidsvaner stadig utfordres. Jeg stortrives!

Så svaret er: Jo, jeg er jobber med sykehuset i Tønsberg ennå. Men jeg har på ingen måte grodd fast.

Bjørn Varegg
Kontraktsleder

2016-04-13T09:59:26+00:00