Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

It’s like playin’ jazz

Hvorfor er Tønsbergprosjektet som musikk i Magne Johannessens ører?

Nylig  var det jazz med Hilde Louise Asbjørnsen i kantina på SiV.

Jazz? Hvorfor tar jeg opp akkurat det i en blogg som skal handle om Tønsbergprosjektet? Jo, fordi det er mange likheter mellom det å spille jazz og det å gjennomføre denne typen prosjekter. Så la meg få bruke noen minutter av din tid til å forsøke å forklare sammenhengen mellom Tønsbergprosjektet og jazz.

MANGE TYPER JAZZ

I likhet med rock, klassisk og andre typer musikk finnes det mange typer jazz. På samme måte finnes det mange typer prosjekter og prosjektmetodikk. Hilde Louises jazz en «snill» type. Den har liten frihetsgrad, lite nyskaping, og rommet for improvisasjon er sterkt begrenset, som en følge av at Hilde Louise har lagt opp til en stram struktur i sin komposisjon. Hun spiller rett og slett en type jazz som de som ikke liker jazz, også kan like. Fin jazz vil noen kanskje si. Kjedelig sier andre.

Hilde Louise hadde satt sammen et lite prosjektteam med pianist, bassist og gitarist. I Tønsberg har vi satt sammen et orkester av rådgivere (Cura), entreprenører (Skanska) og prosjektledelse (TP-prosjektet). Nå skal aktørene i Tønsbergprosjektet spille sammen, men hvordan skal det gå til når vi ikke har spilt sammen før?

Mye av det som lages av musikk er for konsum. Man går fort videre til neste låt uten å ha blitt tilført noe nytt og lærerikt. Komponisten og artisten har ofte valgt en trygg gjennomføringsform, og fallhøyden er lav siden lytterens forventninger til nyskapning er tilsvarende lave.

KREVER MER

Tønsbergprosjektet krever mer av alle. Her må både konsertarrangøren (prosjekteieren), tilskueren (byggebransjen, helse-Norge m.m.) og musikerne (Cura, Skanska og TPs prosjektledelse) våge å være med på en reise for å skape noe nytt.

Men det vil bare skje om vi tør stole på, utforske, og utfordre hverandre i visshet om at alle vil hverandres beste. For som i jazzen, hvor alle ofte får være solister, handler det om å hente frem det beste i hverandre gjennom å legge til rette, støtte oppunder og «backe» hverandre i tykt og tynt.

Tønsbergprosjektet har krevende ambisjoner og har siden starten vært klar på at det må nytenkning til for å oppnå disse. Cura og Skanska har vært klar over dette fra første audition – og senere når de ble bedt om å være med på jamsession og ny musikk i Tønsberg.

Når man aksepterer en bestilling på at det skal bygges 10 prosent billigere og 50 prosent raskere, må det arbeides på en annen måte. Det krever både innovasjon og improvisasjon, men i kontrollerte former. For samtidig som det skal tenkes nytt, har vi felles prinsipper for samspillet og et rammeverk som beskriver arbeidsstykkets mål, fremdrift, roller og belønning.

IKKE GJORT FØR

Så hvorfor er TP et «jazzprosjekt»?

Jo, for det første skal vi samarbeide på en måte som ikke er gjort før, med folk som ikke før har arbeidet sammen, for å skape resultater som før ikke er nådd. Dette skal gjennomføres i en arbeidsform med store krav til tillit mellom de involverte, nesten på naivt nivå, hvor ingen utnytter muligheter til egen vinning, men fokuserer på kollektiv gevinst.

Kontraheringen av Cura og Skanska ble gjort på en måte tilsvarende en audition, og vi mener å ha valgt medspillere som egner seg for slik gjennomføring. Dette til tross for at de ikke har improvisert over, eller øvd sammen på dette stykket i forkant.

Men de vet om hverandre og hvilke instrumenter de trakterer. Dessuten har de fått utdelt et skjema fra byggherren som gir gode muligheter for å skape god musikk. Risikoen for enkelte unoter eller avvikende rytmikk har vi valgt å leve med, i visshet om at den er nødvendig for å skape noe nytt.

MÅ TÅLE IMPROVISASJON

De som spiller i orkesteret må tåle å ikke ha 100 prosent kontroll til enhver tid, ikke alltid vite hva de skal gjøre litt lengre ut i stykket, tåle tempovariasjoner, og at det ikke alltid er behov for at alle spiller. Men en god medspiller lever godt med dette, lytter til det som skjer, er våken på de muligheter og ideer han kan bidra på.

Så hva ville jeg med dette innlegget? Og hvilke forutsetninger har jeg for å dra en slik sammenligning?

Av og til kan det være lurt å se det man holder på med i et nytt perspektiv, og på denne måten få større forståelse for hva man står oppe i.

Musikk har for meg alltid vært en viktig del av hverdagen, og jeg har vært hobbymusiker innen både pop, rock og jazz. Jeg har både spilt andres og min egen musikk, og drevet med improvisasjon. For det meste har jeg spilt med andre amatører, men når jeg har spilt med profesjonelle, har de bidratt til at jeg har prestert bedre enn jeg visste jeg var i stand til. En slik symbiose skal vi også ha i Tønsbergprosjektet.

«ODDE» PROSJEKTER

Etter 15 år med prosjektledelse ser jeg stadig større likheter mellom hobby og yrkesvalg. Jeg hører stadig mer på jazz og foretrekker samtidig i stadig større grad de «odde» prosjektene – der man må yte noe ekstra, by på seg selv og samspille med flinke kollegaer. Derfor er Tønsbergprosjektet som musikk i mine ører.

Jazzstudenter kan i dag velge å lære om prosjektledelse i faget «entreprenørskap for musikere». Sentrale temaer er forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn. Her lærer de bevissthet om egen virksomhet. De får innsikt i strategier for å skape arbeidsplasser. De studerer beredskap for å mestre et globalt musikkmarked,og de blir skolert i økonomiske mekanismer og kunstneriske utfordringer. Dette understøtter påstanden om likheter mellom musikk og byggenæringen, selv om vi spiller på ulike strenger.

ULIKE VERSJONER

Mens jeg skrev dette, har jeg hørt mye forskjellig musikk innen pop, rock og jazz. Den siste tiden har jeg valgt å høre musikk som er fremført i mange og helst svært ulike versjoner. Noen er «rocka opp», andre er «jazza opp». Jeg finner glede og kunnskap i alle versjonene.

Om du har lyst til å høre hva jeg mener, kan du for eksempel finne frem (på f.eks. Spotify og Youtube) «Life on Mars» av David Bowie.  Da oppdager du hva norske artister har gjort med den låten, ikke minst vårt nye stjerneskudd Aurora, eller Cæcilie Norby. Hør det positive i hvor ulike de er, og hvor mye det er mulig å gjøre når utgangspunktet er godt.

Eller du kan høre årets nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, fremføre «Make You Feel My Love».* (Trodde du den var skreveg av Adele?) Samme sang også finnes i gode versjoner på norsk, for eksempel med Ingebjørg Bratland: «Fordi eg elskar deg»** ( B. Hjelmeland / I. Bratland).

God musikk gir store muligheter. Det gjør også Tønsbergprosjektet. Let’s play!

Magne Johannessen
SHA- & risikoleder
… og mangeårig hobbymusiker

20776_235421841845_7753731_n

*MAKE YOU FEEL MY LOVE
When the rain is blowin’ in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love.
I know you haven’t made your mind up yet
But I would never do you wrong
I’ve known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong.
I’d go hungry, I’d go black and blue
I’d go crawlin’ down the avenue
No, there’s nothin’ that I wouldn’t do
To make you feel my love.
The storms are raging on the rollin’ sea
And on the highway of regrets
The winds of change are blowing wild and free
You ain’t seen nothin’ like me yet.
I could make you happy, make your dreams come true
There’s nothing that I would not do
Go to the ends of the Earth for you
To make you feel my love.
** FORDI EG ELSKAR DEG
Når regnet slær i mot deg der du går
Og når du ikkje veit di arme råd
Da vil eg holde deg i tusen år
Fordi eg elskar deg
Når alle nattas stjerner viser seg
Og ingen er der for å trøste deg
Da vil du alltid ha ein heim hjå meg
Fordi eg elskar deg
Eg veit du ikkje har bestemt deg men
Eg lar deg ta den tid du vil
For eg forsto heilt frå begynnelsen
Det er hjå meg du høyrer til
Eg ofrar hørsel eller syn for deg
Eg kryp naken gjennom byn for deg
Ingen kraft på jorda kan hindre meg
Fordi eg elskar deg
No rasar stormen over åpent hav
Og gjennom sorg sin mørke skog
Framtidas vind vil blåse himlen klar
Alt skal bli mykje bedre enn du trur
Eg vil sjå deg lykkelig eg vil sjå deg glad
Gje deg alt det som du helst vil ha
Alt du he drømt om skal bli av en dag
Fordi eg elskar deg
Fordi eg elskar deg
2018-04-19T08:37:13+00:00