Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Nytt spennede TP-år

Nytt år og spennende tider for Tønsbergprosjektet! Vel møtt til oppstartsmøte for programmering av rom og utstyr.

Les mer om programmering.

Alle som ønsker informasjon om Tønsbergprosjektet, er velkomne 7.  januar til å delta på oppstartsmøtets første del fra kl. 10.00–11.30. Her vil det gis informasjon om prosjektet, byggene, etasjene, rommene og forutsetningene for prosjektet og programmeringen.

Oppstartsmøte for arbeidet er torsdag 7. januar 2016, og finner sted i SIV-auditoriet.

Agenda:

Klokken 10.00–11.30
Informasjon om TP

Samhandling og programmering
Fremdrift og beslutningspunkter i prosjektet
Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan

Grunnlaget for programmeringsfasen
Gjennomføring og resultatet
Informasjon og involvering
Samhandlingsleder Ole John Førland

Videreføring prosjektering og samhandling
Johan Arnt

Byggene, etasjene, rommene
Hva psykiatri- og somatikkbygget består av.
Arkitekt Hanne Hemsen

Spørsmål, dialog

Klokken 12.30–15.00
Organisering av arbeidet
Gruppene og gruppeleder
Samhandlingsleder teknikk Børre Johansen

Orientering om
– Programmering psykiatribygget
Sykehusplanlegger Rune Reinaas
– Programmering somatikkbygget
Sykehusplanlegger Hanne Høifødt
– Programmering utstyr begge bygg
Sykehusplanlegger Berit Haugan
– Referansegruppene
Børre og Ole John

Resultatoppnåelse
Det vi gjør er grunnlaget for prosjektering.
Ole John

Spørsmål, dialog

2018-04-19T08:37:52+00:00