Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Inviterer til «P-løype»

Fra traust programmering til aktiv «P-løype». Tønsbergprosjektet går nye veier og inviterer til samling på Hotell Klubben når rom, teknikk og utstyr skal utformes i Somatikk- og Psykiatribygget.

Tradisjonelt er programmering i sykehusplanlegging en regelbundet og statisk oppgave, der deltakerne sitter rundt et bord og bidrar med varierende glød til felles mål: rom- og utstyrsprogrammet i forprosjektet.

Sinnrik og krevende

Men Tønsbergprosjektet velger en helt annen framgangsmåte. Når de nye byggene programmeres i januar, februar og mars, møtes alle medvirkende til tre møterunder med to dagers fellesinnsats på Hotell Klubben.

Her kommer om lag 90 deltakere sammen fra brukergrupper, programmeringsteam, felleskonsept, referansegruppe (tillitsvalgte, verneombud, pasientrepresentanter, bedriftshelsetjeneste), samt evt. klinikkledere.

Under samlingene venter en sinnrik og krevende løype, tettpakket med øvelser, quiz og særdeles aktivt arbeid for å sette krav til rom, teknikk og utstyr. Inspirerende foredrag står også på programmet.

Første gang i Norge

I norsk sammenheng er det første gang programmeringsfasen gjennomføres på denne måten, og forventningene er store fra både medvirkende og TP-ledelsen.

Samhandlingsleder Ole John Wegner Førland sier det slik:

– Vi er veldig fornøyde med prosessen så langt. Alle gruppene har vist stor interesse og sterkt engasjement for medvirkningen. Det er nå muligheten er der, og vi tror det motiverer brukerne at alle kan bidra til at dette prosjektet skal bli vellykket.

– Ingen fare for at det noe «tørre», men nødvendige programmeringsarbeidet drukner i quiz og moro?

– Nei, sier Børre Michael Johansen, samhandlingsleder teknikk. Han legger til:

– Det er viktig arbeid som skal legges ned i de kommende ukene. For å jobbe godt sammen er det nyttig med en litt løs og ledig tone i arbeidet. Vi er veldig fokuserte på at resultatet vi kommer til i løpet av denne programmeringsfasen, skal være en entydig og klar bestilling til prosjekteringsgruppa.

Programmeringsmøtene foregår:
• 20. og 21. januar
• 10. og 11. februar
• 2. og 3. mars

Arbeidsområder for medvirkningsgruppene:

PSYKIATRIBYGGET:
• Døgnområder
• Poliklinikk
• Kontorområder
• Støttefunksjoner (f.eks. mat, renhold, hygiene)

SOMATIKKBYGGET
• Sengeområder
• Poliklinikk dagbehandling
• Nyfødtintensiv
• Barn og ungdom
• Akuttsenter
• U2 – logistikk
• Støttefunksjoner (f.eks. mat, renhold, hygiene)

Les mer om TP-programmering

 

 

 

 

2016-01-26T17:42:12+00:00