Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvorfor?

Hvorfor? 2016-11-04T09:15:37+00:00

​Tønsbergprosjektet handler om å finne de beste løsningene for å erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri.

I begrunnelsen for nybygging framhever Sykehuset i Vestfold:

«En viktig forutsetning for å sikre et godt spesialisttilbud er at virksomheten har egnede bygg som er levedyktige over tid. Etter flere utredninger er konklusjonen: A/B-blokka og psykiatribyggene på sykehusområdet i Tønsberg må erstattes.

  • Vi ønsker å tilby pasientene våre høy standard på sengerommene, og de aller fleste får enerom med eget bad/wc. Behandlingsrommene skal også være av god kvalitet, inkludert hygiene/smittevern.

  • Vi ønsker at våre ansatte arbeider i moderne/tidsriktige lokaler som gir gode arbeidsforhold og legger til rette for effektive arbeidsprosesser.

  • Vi skal ha gode løsninger når det gjelder logistikk og arealeffektivisering, og gi riktig behandling på rett sted i samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre helseforetak og samarbeidspartnere. Gjennom smarte, standardiserte løsninger, arealeffektivisering, god logistikk og driftssikre bygg skal vi oppnå gevinster og tilby befolkningen i Vestfold god pasientbehandling.»

TP FRA A til Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet