Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvordan?

/Hvordan?
Hvordan? 2018-04-19T08:37:02+00:00

Kortere byggetid – lavere kostnader. Sykehuset i Vestfold har sterke ambisjoner for Tønsbergprosjektet:

«50 prosent kortere byggetid, 10 prosent lavere byggekostnader og 0 byggefeil.»

VIKTIGE VIRKEMIDLER:

Fra byggeplass til montasjeplass
Mer enn 90 prosent av alle bygningselementer produseres utenfor byggeplass. Modulene skal designes og produseres slik at montering på byggeplass blir tids- og ressurseffektivt . Sterkt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Fra skreddersøm til standardisering
Tønsbergprosjektet skal i størst mulig grad benytte standardiserte løsninger. Dette gjelder planløsninger, utforming av rom, utstyr, samt tekniske og andre konseptuelle løsninger. Kombinert med lave levetidskostnader gir dette sterke føringer og rammebetingelser for funksjonsplanlegging, tekniske løsninger og arkitektoniske uttrykk.
Åpen BIM
Prosjektet skal gjennomføres som et komplett åpent BIM-prosjekt, der modellene skal brukes som arbeidsverktøy i prosessen og sikre informasjonsfangst. Målet med bruk av åpen BIM og industriell bygningsproduksjon er å oppnå effektiv ressursbruk og reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet, mindre støy for sykehusets normale drift, samt færre utfordringer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet