Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvor?

Hvor? 2018-04-19T08:37:01+00:00

Nybyggene oppføres øst og sør på dagens sykehusområde sentralt i Tønsberg.

Denne lokaliseringen er miljøvennlig, framtidsrettet og i samsvar med moderne byplanlegging, der store arbeidsplasser og publikumsinstitusjoner blir plassert så sentrumsnært som mulig – med optimale muligheter for kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk.

Perspektivplan Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

 TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet