Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvilke arbeidstider?

Aktuell normal arbeidstid er fra 07 til 16 hverdager (mandag til fredag), men med mulighet for å arbeide frem til kl. 19 enkelte dager ved særlig behov.

Arbeider på lørdager kan forekomme, men skal ikke være hovedregelen. Arbeidtid lørdager blir i så fall mellom 08 – 16

Skanska krever stedlig ledelse. Det betyr at det på prosjektkontoret alltid blir personell med lederansvar. Hvem som er til stede, vil variere fra gang til gang.

Ekstra  brakkerigg i uke 38

I samsvar med tidligere nabovarsel, settes det opp en ekstra brakkerigg ved siden av prosjektkontoret. Dette arbeidet utføres i uke 38 og  kan medføre enkelte ulemper for de nærmeste naboene.

Prosjektet vi informere om dette etter beste evne. Spørsmål kan rettes til prosjekteringsleder Lars Pettersvold på telefon 92 60 34 89.

2018-04-19T08:37:05+00:00