Hvem?

/Hvem?
Hvem? 2018-04-19T08:37:02+00:00

Tønsbergprosjektet er byggherrens (SiVs) utøvende organ, med ansvar for planlegging, kontraktsinngåelse og gjennomføring av sykehusutbyggingen.

TP har eget styre, og i prosjektorganisasjonen inngår entreprenør (Skanska) og rådgivergruppe (Cura). Under ligger kontaktinformasjon til TP-medarbeidere og andre sentrale aktører i SiV-systemet.

Administrerende direktør
Stein Kinserdal
901 97 812
stein.kinserdal@siv.no

Prosjektmedarbeidere: SiV-TP – Cura – Skanska

Prosjektstyret
Klinikksjefer
SiV-styret
Hovedtillitsvalgte
Verneombud
Brukerutvalg

FAKTA OM TP

• Prosjekteier og byggherre: Sykehuset i Vestfold
• Overordnet oppdragsgiver: Helse Sør-Øst
• Finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet
• Prosjektledelse i forprosjektfasen: Metier
• Rådgivergruppe i konseptfase og revidert skisseprosjekt: Cowi og Nordic
• Rådgivergruppe under forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring: CURA-gruppen
• Toatentreprenør: Skanska

PÅ STATSBUDSJETTET

​Lån til Tønsbergprosjektet er vedtatt av Stortinget med en øvre låneramme på 1,87 milliarder 2014-kroner. I statsbudsjettet for 2017 får prosjektet et lån på 225 millioner kroner.

PILOT OG TESTBASE

For Helse Sør-Øst er TP et pilotprosjekt for kostnadskontroll og effektive byggeprosesser. Da sykehusutbyggingen i 2012 fikk klarsignal for konseptfasen, het det i styresaken at prosjektet skal være «testbase for videreutvikling av standardiserte løsninger og effektive gjennomføringsmodeller.»

Videre ble det framhevet at «dette arbeidet kan være et viktig bidrag til å optimalisere planleggings- og byggeprosessene for andre store investeringer i regionen, bl.a. i Vestre Viken, Oslo og Innlandet.»

Det har også vært et mål at Tønsbergprosjektet skulle være et demonstrasjonsprosjekt i BA2015, den nasjonale satsingen for å forbedre effektivitet og bærekraft i bygg- og anleggsnæringen. Dette programmet er avsluttet, og markedsundersøkelsen om industriell byggemetodikk ved SiV-utbyggingen inngikk som ett av demonstrasjonsprosjektene.

TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet