Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvem?

/Hvem?
Hvem? 2018-04-19T08:37:02+00:00

Tønsbergprosjektet er byggherrens (SiVs) utøvende organ, med ansvar for planlegging, kontraktsinngåelse og gjennomføring av sykehusutbyggingen.

TP har eget styre, og i prosjektorganisasjonen inngår entreprenør (Skanska) og rådgivergruppe (Cura). Under ligger kontaktinformasjon til TP-medarbeidere og andre sentrale aktører i SiV-systemet.

Administrerende direktør
Stein Kinserdal
901 97 812
stein.kinserdal@siv.no

Prosjektmedarbeidere: SiV-TP – Cura – Skanska

Prosjektstyret
Adm. direktør, SiV
Stein Kinserdal (styreleder)
stein.kinserdal@siv.no

Servicedirektør, SiV
Jostein Todal
908 70 863
jostein.todal@siv.no

Økonomidirektør, SiV
Roger Gjennestad
roger.gjennestad@siv.no
928 12 289

Spesialrådgiver program, SOS Barnebyer
Dagne Hordvei
480 48 107
Dagne.Hordvei@sos-barnebyer.no

Prosjektsjef, Helse Sør-Øst
Birger Stamsø
934 55 657
Birger.Stamso@helse-sorost.no

Seniorkonsulent, Metier
Olav Nakken
916 30 116
olav.nakken.metier.no

Klinikksjefer
Elisabeth Dahlin-Ricci
941 75 641
Elisabeth.Dahlin-Ricci@siv.no

Finn Hall
975 61 770
finn.hall@siv.no

Jon Anders Takvam
930 69 659
JonAnders.Takvam@siv.no

Jostein Todal
993 31 960
jostod@siv.no

Lene Aasheim Hoffstad
950 88 739
lene.hoffstad@siv.no

Siri Vedeld Hammer
480 16 226
uxsidh@siv.no

Jørgen Einerskjær
906 61 432
joeein@sthf.no

SiV-styret
Styreleder
Per Christian Voss

Nestleder
Arne Bredvei
996 24 661
Arne.bredvei@gmail.com

Styremedlem
Hans August Hansen
916 19 369
hah@tyrikaasa.no

Styremedlem
Kirsti Been Tofte
916 65 858
firmapost@siv.no

Styremedlem
Charlotte Haug

Styremedlem
Trond Hugo Haukebø
928 46 904
trond.hugo.haukeboe@siv.no

Styremedlem
Christian Robak
906 43 036
christian.robak@siv.no

Ansattes representant, vara

Nina Christin Clausen
469 16 469
nina.clausen@siv.no

Ansattes representant, vara
Kari Merete Saltvik
911 45 116
kari.merete@saltvik.no

Ansattes representant, vara
Torgeir Bøe
934 52 303
torgeir.boe@siv.no

Ansattes representant, vara
Farshad Mohseni
915 88 566
farshad.mohseni@siv.no

Vararepresentant
Bjørn Harald Iversen
415 29 722
bjiver@siv.no

Hovedtillitsvalgte
Hovedverneombud, SiV
Mildrid Søndbø
977 23 012
mildrid.sondbo@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Fagforbundet
Hilde Hatlo
926 82 368
hilde.hatlo@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
Christian Robak
90643036
Christian.Robak@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
Geir Tollefsen
954 82 338
Geir.Tollefsen@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
Tone Woll Buer
906 82 441
tone.woll.buer@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
Torgeir Bøe
934 52 303
torgeir.boe@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
Kari Merete Saltvik
911 45 116
kari.merete.saltvik@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund
Lise Nordahl
977 96 769
lise.nordahl@siv.no –

Foretakstillitsvalgt, Parat
Torid Hildre
456 06 116
Torild.Hildre@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Legeforeningen
Trond Haukebø
928 46 904
trond.hugo.haukeboe@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Legeforeningen
Andre Blaauw
90 55 4041
Andre.Blaauw@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Nito
Lilja Synnøve Høiback
941 62 153
lilja.hoiback@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Delta
Nina Chr Clausen
469 16 469
nina.clausen@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Delta
Bjørn Harald Iversen
415 29 722
BjornHarald.Iversen@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Norsk Psykologiforening
Susanne Nordby Johansen
990 49 283
susanne.johansen@siv.no

Hovedtillitsvalgt, Norsk Psykologiforening
Trygve Danielsen
416 70 061
TRYDAN@siv.no

Foretakstillitsvalgt, Fellesorganisasjonen
Farshad Mohseni
915 88 566
farshad.mohseni@siv.no

Verneombud
Mildrid Søndbø
977 23 012
mildrid.sondbo@siv.no
(Hovedverneombud)

Mona Sagbakken Isefjær
414 70 160
Mona.Isefjaer@siv.no

Nenad Plavac
981 23 493
nenpla@siv.no

Steinar M Svimbil Mørken
918 62 490
steinar.morken@siv.no

Vigdis Schelte
922 99 817
Vigdis.Schelte@siv.no

Brukerutvalg

FAKTA OM TP

• Prosjekteier og byggherre: Sykehuset i Vestfold
• Overordnet oppdragsgiver: Helse Sør-Øst
• Finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet
• Prosjektledelse i forprosjektfasen: Metier
• Rådgivergruppe i konseptfase og revidert skisseprosjekt: Cowi og Nordic
• Rådgivergruppe under forprosjekt, detaljprosjektering og gjennomføring: CURA-gruppen
• Toatentreprenør: Skanska

PÅ STATSBUDSJETTET

​Lån til Tønsbergprosjektet er vedtatt av Stortinget med en øvre låneramme på 1,87 milliarder 2014-kroner. I statsbudsjettet for 2017 får prosjektet et lån på 225 millioner kroner.

PILOT OG TESTBASE

For Helse Sør-Øst er TP et pilotprosjekt for kostnadskontroll og effektive byggeprosesser. Da sykehusutbyggingen i 2012 fikk klarsignal for konseptfasen, het det i styresaken at prosjektet skal være «testbase for videreutvikling av standardiserte løsninger og effektive gjennomføringsmodeller.»

Videre ble det framhevet at «dette arbeidet kan være et viktig bidrag til å optimalisere planleggings- og byggeprosessene for andre store investeringer i regionen, bl.a. i Vestre Viken, Oslo og Innlandet.»

Det har også vært et mål at Tønsbergprosjektet skulle være et demonstrasjonsprosjekt i BA2015, den nasjonale satsingen for å forbedre effektivitet og bærekraft i bygg- og anleggsnæringen. Dette programmet er avsluttet, og markedsundersøkelsen om industriell byggemetodikk ved SiV-utbyggingen inngikk som ett av demonstrasjonsprosjektene.

TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet