Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hvem er vi? Hva vil vi?

Byggherreorganisasjonen har rundt 20 motiverte og kompetente medarbeidere.  Her er «selvangivelser» – i alfabetisk navneorden:

Snorre Eide

«… et av Norges kuleste prosjekter»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alder: 48 år

Bor: Bærum

Stilling:
Prosjektleder for brukerutstyr og IKT

Jobb før TP:
Prosjektleder i Metier for nytt Østfoldsykehus på Kalnes. Jobbet både for sykehuset og for byggherren.

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Fordi det er et av Norges kuleste prosjekter for tiden, og fordi det er meningsfullt å jobbe sammen med helsepersonell for å skape et nytt moderne sykehus. TP er også spennende på grunn av de svært fremoverlente ambisjonene om moderne måter å bygge på, blant annet med bruk av BIM. Selv har jeg fått en spennende rolle med ansvar for teknologi både på utstyr og IKT.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Lojalitet til prosjektet er alfa og omega for å lykkes, og noe jeg alltid setter først. Engasjement for meg er å jobbe hardt og drive frem prosjektets leveranser samtidig som vi har det gøy. Har vi det ikke gøy, blir heller ikke resultatene gode. Å være i tet er en verdi som inspirerer til å legge lista høyt nok til at vi evner å finne de smarte driftsmåtene for sykehus og pasientbehandling. 2020 skal SiV være tet i så måte – det må være målet.

KONTAKT:
Snorre.Eide.@tonsbergprosjektet.no
957 73 263

 

Ole John Wegner Førland

«… gir mulighet for nye tilnærmingsmetoder»

Ole Johan Wegner Forland_1293

Alder: 55 år

Bor: Nøtterøy

Stilling:
Samhandlingsleder, men ansvar for kliniske funksjoner

Stilling før TP:
Prosjektrådgiver i OEC, selvstendig næringsdrivende

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Dette er et ambisiøst prosjekt som gir mulighet for nye tilnærmingsmetoder og gjennomføring. Det engasjerer meg.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg vil bidra sammen med prosjektledelsen, slik at vi sammen leverer optimalt i henhold til Tønsbergprosjektets verdier.

KONTAKT:
Ole.Forland@tonsbergprosjektet.no
980 78 782

 

 Ingvald Grindheim

«… skal gjøre noe ingen har gjort før»

Ingvald Grindheim_1338

Alder: 43 år

Bor: Bømlo

Stilling:
Leder, prosjektstyring

Stilling før TP:
Konsulent, ansatt i Aritech Management. Leder for prosjektstyring +planlegging og produksjon for Siemens på Martin Linge-prosjektet.

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Prosjektmålene støtter opp om mitt ønske om å forbedre byggebransjen. Ønsker å jobbe med Lean Construction fra byggherrens ståsted, altså legge til rette for å kunne påvirke prosessen fra første dag.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg er opptatt av planlegging og struktur. Ut av det kommer pålitelighet. Jeg er også svært engasjert i Lean Construction*-prinsipper og -planlegging, og jeg er styreleder for Lean Construction Norge. I TP skal vi gjøre noe ingen har gjort før, i hvert fall ikke samlet. Dette fører oss helt i tet.

KONTAKT:
Ingvald.Grindheim@tonsbergprosjektet.no
928 87 997

* Lean Construction – arbeidsmetodikk for å identifisere og luke ut sløsing  med ressurser i  produksjonsprosessen. Verdiskaping står sentralt i alle ledd, topptung ledelse «slankes», og mer myndighet/ansvar overlates til dem som utfører selve arbeidet. Dette  gir bedre kvalitet, sikkerhet og trivsel – og reduserer tidsbruk og kostnader. Første norske sykehusprosjekt som med hell tok  i bruk Lean Construction (kalt Trimmet bygging), var St. Olav-prosjektet, byggefase 2.

 

Nina Hake

«… en del av et nyskapende team»

Nina Hake 1_1781

Alder: 31 år

Bor: Sandefjord

Stilling:
Dokumentkontroller, administrasjonssekretær, kommunikasjonsansvarlig («potet»)

Stilling før TP:
Dokumentkontroller, Wood Group Mustang Norway

– Hvorfor er du i prosjektet?
– For meg er det viktig å føle at jeg bidrar. Jeg ønsker å påvirke menneskers liv til det bedre. I Tønsbergprosjektet er jeg med på å skape noe samfunnsnyttig som vil bedre hverdagen til både ansatte, pasienter og pårørende ved sykehuset. Selv om jeg personlig verken prosjekterer eller bygger, er jeg en del av et nyskapende team som jobber på en helt ny måte for å skape de beste løsningene for fremtidens sykehus. Indirekte er jeg med å påvirke noen av de største øyeblikkene i livet til mennesker som ennå ikke er født.

– TPs verdier er pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Sykehusutbygging er et nytt område for meg, og det er veldig mange faktorer som spiller inn som jeg aldri hadde tenkt på da jeg begynte å jobbe her. I tillegg er Tønsbergprosjektet nytt i organisasjonsmåte, fremdriftsplaner og bruk av digitale hjelpemidler. Tønsbergprosjektet er i tet, og jeg jobber for å legge fra meg gamle tankemønstre og tenke nytt. Det er spennende og engasjerende å jobbe i et så nyskapende miljø. I tiden jeg har jobbet i prosjektet har jeg hatt mye kontakt med ansatte på sykehuset og naboer. Jeg håper og tror at de opplever at jeg er pålitelig (som en del av TP).

KONTAKT:
Nina.Hake@tonsbergprosjektet.no
986 94 836


Nils Hjorthol

» … spennende nybrottsarbeid»

 

Nils Hjorthol 1

Alder: 56 år

Bor: Asker

Stilling:
Prosjektøkonom for investerings- og driftsøkonomi + prosjektleder for TPs kontorbygg + redaktør for forprosjektrapport

Stilling før TP:
Prosjektdirektør, Oslo universitetssykehus

– Hvorfor er du i prosjektet?
– En fellesnevner i mitt yrkesliv gjennom 30 år har vært å jobbe med prosjekter med stor samfunnsnytte. Det har blitt mange sykehusprosjekter og jeg føler meg privilegert. Så er det min og manges erfaring at det er et påtrengende behov for å finne bedre metoder for å effektivisere denne type prosjekter – med mindre spesialsøm, større grad av standardisering og raskere gjennomføring. Dette er nettopp hva som er satt som mål for Tønsbergprosjektet, en viktig og nødvendig utvikling. Jeg er takknemlig som får anledning til å være med på spennende nybrottsarbeid.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Dette er verdier jeg står for. Å være i tet er noe vi strekker oss mot sammen for å løse oppgaven.

KONTAKT:
Nils.Hjorthol@tonsbergprosjektet.no
911 48 495

 

Eva Isaksen

«… spennende å få til redusert tid og kost med mer industriell tankegang»

Eva Isaksen_1289

Alder: 56 år

Bor: Trondheim

Stilling:
Prosjektøkonom («passe på pængan».)  Arbeider med usikkerhetsanalyser, endringshåndtering, løpende kontroll. Innleid fra Metier på ca. 50 prosent basis.

Stilling før TP:
Prosjektøkonom, Metier

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Spennende å få til redusert tid og kost med mer industriell tankegang og god kvalitet. Sykehusbygging – prosess og innhold – burde vært standardisert for lenge siden!

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg er trygg i rollen min, og synes det er spennende å få til dette bedre. Jeg er også veldig engasjert, men med mine mange grå hår er jeg kanskje ikke i tet …?

KONTAKT:
Eva.Isaksen@tonsbergprosjektet.no
982 11 001

 

Børre M. Johansen

«… mest innovative prosjektet jeg har vært med på»

Borre Johansen_1302

Alder: 47 år

Bor: Sandefjord

Stilling:
Prosjektleder for teknisk samhandling. Jeg skal ivareta og koordinere medvirkning fra SiVs tekniske driftsorganisasjon inn i prosjektet.

Stilling før TP:
Prosjektsjef hos JM (boligutvikling).

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Jeg har en svært variert bakgrunn fra prosjektarbeid i over 20 år, hovedsakelig som entreprenør. Tønsbergprosjektet er i særklasse det største og mest innovative prosjektet jeg har vært med på, samtidig som det i et samfunnsperspektiv er svært viktig. Sykehusbygging generelt er veldig lærerikt for meg, og spesielt de høye ambisjonene for arbeidsmetoder vi har her i prosjektet er særdeles inspirerende.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– I en så stor prosjektorganisasjon og omfattende prosjekt, er det en forutsetning at alle har tillit til hverandre, også til meg. Dette betinger at jeg holder meg til avtaler, utfører arbeid som forventet av meg, og bidrar på en aktiv måte for å utvikle og gjennomføre prosjektet til en suksess. Ambisjonene er høye og jeg vil engasjere meg bredt i organisasjonen for å bidra til en så homogen gruppe som mulig. Med det ambisjonsnivået vi har lagt oss på i prosjektet, betinger det at vi er fremoverlent og nytenkende i det vi foretar oss.

KONTAKT:
Borre.Johansen@tonsbergprosjektet.no
400 03 095

 

Magne Johannessen

«… et referanseprosjekt for senere prosjekter»

Magne Johannessen_1342

Alder: 50 år

Bor: Trondheim

Stilling:
SHA- og risikoleder, samt ansvar for prosjektets samhandlingsplattform – prosjekthotell myMetier.

Stilling før TP:
Senior Manager i Metier

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Det er viktig for meg å arbeide i Tønsbergprosjektet slik at jeg kan bidra med min erfaring fra andre sykehusprosjekter, samt andre store og komplekse byggeprosjekter, slik at prosjektet lykkes med å nå sine mål innenfor helse, miljø og sikkerhet, arbeidsmiljø, risikostyring m.m.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg ønsker å leve opp til verdiene ved å bidra til å levere det prosjektet har sagt at det skal levere, utvikle Tønsbergprosjektet videre og legge grunnlaget for at dette blir en prosjektgjennomføring som setter positive spor etter seg, og blir et referanseprosjekt for senere prosjekter.

KONTAKT:
Magne.Johannessen@tonsbergprosjektet.no
470 24 526

 

Henning Langsrud

«… (vil) utfordre den tradisjonelle måten å gjennomføre prosjekter på»

Henning Langsund_1319

Alder: 45 år

Bor: Holmestrand

Stilling:
BIM*-tekniker

Stilling før TP:
BIM-tekniker. Student ved Fagskolen i Oslo,

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Dette prosjektet utfordrer til aktivt å bruke BIM, både i prosjekteringen og i bygging. Dette gjør meg nysgjerrig og er en av grunnene til at jeg vil være med.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg lever opp til dette ved å utfordre den tradisjonelle måten å gjennomføre prosjekter på, først og fremst med bruken av BIM.

KONTAKT:
Henningg.Langsrud@tonsbergprosjektet.no
915 36 924

* BIM – bygningsinformasjonsmodell. Teknologi for virtuell planlegging, bygging og informasjonslagring/-deling. Skal benyttes fullt ut i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Også viktig i sykehusdriften.

 

Berit Lindstad

«… viktig med nytenkning»

Berit Lindstad_1280

Alder: 51 år

Bor: Nøtterøy

Stilling:
Prosjektkontroller

Stilling før TP:
Kontroller ved Sykehuset i Vestfold

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Har jobbet som kontroller i Servicedivisjon i 10 år, og ønsket meg nye utfordringer. Det er spennende å få være med på utbyggingen av 7. byggetrinn ved SiV og lære andre arbeidsmetoder.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– I dette prosjektet er det viktig med nytenkning. Vi skal bygge 10 prosent billigere og 50 prosent raskere. Det er høyt tempo, og det er viktig at vi jobber effektivt med de ressursene vi har. For min del blir det å følge opp at vi holder oss innenfor budsjettrammer, og at vi leverer sykehusbygg med god kvalitet.

KONTAKT:
Berit.Lindstad@tonsbergprosjektet.no
975 35 752

 

Per Nes

«… (vil) søke optimale løsninger innenfor prosjektets rammer»

Per Nes

Alder: 66 år

Bor: Bærum

Stilling:
Prosjektleder for teknikk

Stilling før TP:
Prosjektleder i OEC

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Store sykehusprosjekter har mange faglig krevende, tverrfaglige og interessante oppgaver.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Gjennom tillitvekkende arbeid, ved å bidra til godt teamarbeid og søke optimale løsninger innenfor prosjektets rammer.

KONTAKT:
Per.Nes@tonsbergprosjektet.no
951 91 680

 

Lars Pettersvold

«… Tønsbergprosjektet (er) fremoverlent, med en byggherre som tar ansvar for utvikling av næringen»

Lars Pettersvold - tot.

Alder: 37 år

Bor: Oslo

Stilling:
Prosjekteringsleder

Stillingr før TP:
Prosjektleder i OEC

– Hvorfor er du i prosjektet?
– For det første synes jeg sykehusprosjekter er veldig interessante, spennende og noe av det mest kompliserte vi kan holde på med innen BAE*-næringen. I tillegg er Tønsbergprosjektet fremoverlent, med en byggherre som tar ansvar for utvikling av næringen.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Dette er det egentlig bedre at andre vurderer, men jeg prøver å leve opp til det ved å ta oppgaver i stedet for å bare få dem tildelt. Engasjementet kommer litt av svaret på forrige spørsmål: Dette er et veldig spennende prosjekt, og jeg gleder meg til å gå på jobb.

KONTAKT:
Lars.Pettersvold@tonsbergprosjektet.no
926 03 489

* BAE – bygg, anlegg og eiendom

 

Karl Oscar Sandvik

«…  vi skal lykkes ved å stå på skuldrene til de beste»

Karl Oscar Sandvik_1307

Alder: 70 år

Bor: Trondheim

Stilling:
Kvalitetsleder og rådgiver for Lean Construction

Stilling før TP:
Min arbeidsgiver er Metier, og jeg er innleid i prosjektet. Før jeg begynte  i TP arbeidet jeg med kvalitetssikring og risiko i Det norskes Ivar Aasen-prosjekt.

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Jeg har siden 2005 hatt gleden av å være pådriver for å benytte Lean-metodikk i bygningsindustrien; først og fremst som kvalitets- og HMS-sjef for utbyggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette har gitt meg kunnskap og erfaringer som støtter godt opp under de ambisiøse målene i TP.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Først og fremst gjennom å søke kunnskap og erfaringer fra nylig gjennomførte eller pågående sykehusprosjekter rundt om i verden, og så anspore alle i TP til å benytte dette i prosjektet. Vi skal lykkes ved å stå på skuldrene til de beste.

KONTAKT:
Karl.Sandvik@tonsbergprosjektet.no
908 31 610

 

Bjørn Varegg

«…  Tønsberprosjektet gjenspeiler mine ambisjoner»

Bjorn Varegg_1334

Alder: 51 år

Bor: Nøtterøy

Stilling: Kontraktsleder

Stilling før TP:
Prosjektleder, Plan og utbygging, Sykehuset i Vestfold

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Fordi det er utviklende og samfunnsnyttig.  Jeg har dessuten tilhørighet til sykehuset.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Er helt på linje. Tønsberprosjektet gjenspeiler mine ambisjoner på en god måte. Både med hensyn til utvikling av sykehuset, og nødvendige endringer i byggebransjen i retning av bedre samhandling og god utnyttelse av ny teknologi.

KONTAKT:
Bjorn.Varegg@tonsbergprosjektet.no
909 11 917

 

Johan Arnt Vatnan

«… vil satse sterkt på nytenkende planleggings-, kontrakts- og gjennomføringsmetoder»

Johan Arnt Vatnan_1294

Alder: 57 år

Bor: Trondheim

Stilling: Prosjektdirektør

Stilling før TP:
Direktør i Metier Trondheim

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Sykehusbygging er en sentral samfunnsoppgave og desuten svært givende for meg personlig. I åtte år ledet jeg St. Olav-prosjektet, og da muligheten bød seg i Tønsberg, måtte jeg gripe sjansen. Slike ambisiøse prosjekter bidrar også til å reformere den altfor konservative byggebransjen. Dette er jeg svært opptatt av og vil satse sterkt på nytenkende  planleggings-, kontrakts- og gjennomføringsmetoder.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Jeg og alle som deltar i Tønsbergprosjektet må sørge for at disse fine honnørodene fylles med forpliktende innhold. Vi  levere når vi skal og holde det vi lover. Vi  gløde for TP og stille opp der det er nødvendig for å bidra til vellykket resultat. Og vi  tenke nytt i alle ledd for å sørge for at dette virkelig blir et ledende, nytenkende demonstrasjonsprosjekt, slik omgivelsene venter av oss – ikke minst Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.

KONTAKT:
Johan.Vatnan@tonsbergprosjektet.no
922 51 113

 Marie Indrelid Winsvold

«…  (vil) bygge et på alle måter energieffektivt bygg»

Marie Indrelid_1281

Alder: 50 år

Bor: Stokke

Stilling: Rådgiver, BREEAM*

Stilling før TP:
Miljø og energi-ansvarlig i Vedal prosjekt

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Det er viktig å velge riktige energiløsninger med hensyn til effektivitet, transport, økologi, miljø og helse i hele byggeprosessen – fra planlegging og prosjektering, til bygging og drift. Dette vil komme byggets eier og drifter til gode. Det vil også være gunstig og sykdomsforbyggende for ansatte og pasienter.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Det som engasjerer meg spesielt ved SiV-utbyggingen er viktigheten av å bygge et på alle måter energieffektivt bygg, med god byggekvalitet og et innemiljø som er både helsefremmende og godt å være i for pasienter og ansatte. Jeg er en av de mest erfarne på dette feltet og har vært i forkant i bruk av miljø- og energisertifiseringsystemet BREEAM i Norge. Jeg har dessuten vært engasjert i BREEAM-sertifisering av nybygg, kontorbygg, rehabilitering, pilot for boligbygg og utvikling av ny manual for bruk i Norge.

KONTAKT:
Marie.Winsvold@tonsbergprosjektet.no
926 11 104

*Ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

 

Inge Aarseth

«… vil bidra til å løfte byggebransjen i Norge»

Inge Aarseth_1330

Alder: 51 år

Bor: Tønsberg

Stilling: Prosjektleder for digital samhandling og for tekniske grensesnitt

Stilling før TP:
Prosjektleder i Plan og utbyggingsenheten, Sykehuset i Vestfold

– Hvorfor er du i prosjektet?
– Jeg har arbeidet med hovedutbyggingen ved SiV, Tønsberg i 20 år og trives veldig godt med prosjektarbeid. Når jeg i tillegg kan arbeide med områder som jeg brenner for – sammen med andre som har den samme «driven» – er det oppskriften for å trives på jobb. Å bygge sykehus som gir gode rammevilkår for den kliniske behandlingen, anser jeg for å være en viktig samfunnsoppgave. Det gir en egen indre tilfredsstillelse å tenke på at jeg kan bidra til at barn og voksne i området vårt får et best mulig helsetilbud. For meg er det i tillegg en verdi i seg selv at vi kan bidra til å gjøre byggebransjen mer effektiv. Store sykehusprosjekt som dette blir i bransjen ansett som «industrilokomotiv», med betydning langt utover selve prosjektet. Med vårt fokus på å dele erfaringer med andre, tror jeg at dette vil bidra til å løfte byggebransjen i Norge.

– TPs verdier er: pålitelig – engasjert – i tet. Hvordan lever du opp til dette?
– Dette er verdier som jeg i høyeste grad identifiserer meg med. Det er kanskje ikke så rart siden jeg har vært med å forme prosjektet til det det har blitt i dag.

KONTAKT:
Inge.Aarseth@tonsbergprosjektet.no
958 58 848

 

 

 

2018-04-19T08:37:33+00:00