Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Høye krav til entreprenør

– Vi stiller høye krav, sier TP-direktør Johan Arnt Vatnan. Konkrranse er kunngjort om totalentreprise for Psykiatri- og Somatikkbygget.

Kunngjøringen legger opp til konkurranse med prekvalifisering og forhandling. Dette innebærer at mellom tre og fem enpreprenører velges ut, og deretter blir det forhandlinger med vekt på tilbydernes:

  • erfaring og kompetanse
  • plan for gjennomføring
  • pris og økonomiske elementer
  • erfaring fra tilsvarende prosjekt

– Vi stiller høye krav på alle plan, ikke minst evne til samhandling, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Han peker på at valgt entreprenør må belage seg på samhandling med rådgivergruppa helt fra prosjekteringsstart, og at samhandlingen skal foregå etter metodikken som kalles Integrated Project Delivery.

Vatnan poengterer at prosjektet skal gjennomføres med høy grad av standardiserte løsninger. Det blir dessuten benyttet industriell byggemetodikk, der digitale arbeidsprosesser og åpen BIM ligger til grunn.

Les også TP-artikkel: Mer sykehus for pengene

I kunngjøringen fra 25. januar heter det:

Det skal anskaffes en totalentreprenør for utbygging av to nye bygg for psykiatri og somatikk på Sykehuset i Vestfold (Tønsbergprosjektet). 

Dette er det syvende byggetrinnet på sykehuset. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på

NOK  2 300 000 000

Tønsbergprosjektet har som mål å bygge 50 prosent raskere og 10 prosent billigere enn tradisjonelle byggeprosjekter av tilsvarende type.

Fristen er satt til 25. februar for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse. Deretter blir det forhandlinger, og entreprenør velges i slutten av mai. Byggestart er planlagt i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-02-11T17:16:34+00:00