Hva?

/Hva?
Hva? 2018-04-19T08:37:02+00:00

Tønsbergprosjektet (TP) er 7. og siste byggetrinn i utbyggingen av Sykehuset i Vestfold. 

SAMLET AREAL: ca. 44 468 kvm (BTA)

  • Somatikkbygget (33 062 kvm) med akuttsenter, sengeposter, barneavdeling og logistikkareal (uten helikopterplass). Totalt 176 senger.
  • Psykiatribygget (11 406 kvm) med akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Totalt 50 senger.

ØKONOMISK RAMME (P50)

  • 2 535 mill. kroner (prisnivå jan. 2014)
  • 2 730 mill. kroner (prisnivå des. 2016)

PROSJEKTGJENNOMFØRING

  • Tønsbergprosjektet gjennomføres som et IPD-prosjekt (Integrated Project Delivery) – en ny kontraktsmodell i Norge, der alle parter (byggherre, rådgivergruppe, totalentreprenør og de viktigste underentreprenørene) inngår forpliktende samarbeid for å nå prosjektets mål.
  • Rådgivergruppe og totalentreprenør ble involvert tidlig i forprosjektfasen for å bidra med sin kompetanse under prosjekteringen.
  • Alle samarbeidsparter har forpliktet seg til fremlagte gjennomføringskostnad og fremdriftsplan.

HOVEDMILEPÆLER

• 2. februar 2017: Styret i Helse Sør-Øst godkjenner detaljprosjektering og utbygging (B4-vedtak)
• Mars 2019: Overlevering – psykiatribygget
• Mars 2021: Overlevering – somatikkbygget

RASKERE BILLIGERE BEDRE

Sammenliknet med tilsvarende sykehusutbygging er ambisjonen å realisere Tønsbergprosjektet 50 prosent raskere (over bakken), 10 prosent billigere og uten byggefeil.

Dette skal skje ved hjelp av tett samhandling (se over, IPD-kontrakt) mellom aktørene som planlegger og bygger, samt utstrakt bruk av standardiserte løsninger og industrielle byggemåter.

Prosjektets verdier: pålitelig – engasjert – i tet: 

TP FRA A TIL Å
– ordliste for Tønsbergprosjektet

Les om Psykiatribygget
Les om Somatikkbygget