Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hva skjer i sommer?

Tønsbergprosjektet befinner seg nå i en roligere sommerperiode, men  noe aktivitet foregår.

Følgende arbeider er utført, pågår eller i vente:

  • Sprengningsarbeider for kulvert mellom psykiatri og somatikk – uke 27.
  • Boring for energibrønner (fjellboring) – ut uke 28.
  • Christian Fredriks gate vil bli ferdigstilt i løpet av uke 27.
  • Skagerak Energi sin høyspentkabel er under omlegging. Dette vil føre til redusert fremkommelighet i Huitfeldts gate – start ca. uke 32/33.
  • Riving av «MR-vorta» (ved somatikkbygget) vil ferdigstilles i uke 28.
  • Betongarbeider for psykiatribygget vil starte – uke 31.
  • Håkon Vs gate stenges i uke 31.
  • Intet arbeid på prosjektet uke 29 og uke 30.
  • Lydskjerm mot Øvre Dietrichs vei blir for øvrig montert så fort høyspentkabelen som ligger inne på psykiatritomta er lagt

Dersom dere har spørsmål, eller ønsker å ta opp noe, kontakt Lars Pettersvold på 92 60 34 89.

Prosjektkontoret vil for øvrig være i drift hele sommeren.

Da ønsker vi alle våre følgere en riktig god sommer!

2017-08-15T06:05:07+00:00