Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Sikkerhet – høyeste prioritet!

Sikkerhet har høyeste prioritet hos oss. Så vær snill å ta kontakt hvis det er noe dere ikke er fornøyde med!

TP-direktør Tom Einertsen (foto over) var tydelig under nabomøtet 15. mars: Med sin sterke ambisjon om trygg og skadefri bygging, legger Tønsbergprosjektet stor vekt på innspill og varsler fra nabolaget.

Skånsom bygging

Ifølge Einertsen gjelder det å gjøre utbyggingen mest mulig skånsom for omgivelsene, både sykehus og naboer. Da har det stor betydning at Tønsbergprosjektet legger opp til langt raskere bygging enn det som er vanlig for sykehusprosjekter.

Høyere tempo gir færre ulemper for området vi bygger i, påpekte Einertsen. Han gjorde det likevel klart at dette blir en byggeplass de neste fire årene.

Som dere vet, har rivearbeidet allerede startet, og snart går vi løs på arbeidene i Kristian Fredriks gate. Målet er å få den ferdig til neste skoleår. Vi er opptatt av trygge skoleveier, sa Einertsen.

Lars på nabmøte

Alltid en risiko

Prosjekteringsleder Lars Pettersvold (foto over) gikk detaljert gjennom planer for riving, graving, trafikk/kjøremønster, sprengning og inngjerding – og tok for seg konsekvenser for nærområdet.

Også han var svært opptatt samarbeidet med naboene og ba om melding straks hvis noe ureglementert oppdages. Som for eksempel brutte sperringer eller manglende sprengningsvarsel.

Vi har svært profesjonelle entreprenører som kanskje er landets beste på HMS. Likevel vil det alltid være en viss risiko med bygging, og det som følger med av store maskiner, økt trafikk, tunge laster osv., forklarte Pettersvold.

Han minnet også om arbeidstida for prosjektet:

07 til 19 mandag–torsdag
07 til 16 fredag

Arkitekt og naboer
Arkitekt Morten P. Staubo (rød skjorte) orienterer naboer
om utformingen av psykistribygget.

 

Naboprat
 SiVs økomomidirektør Roger Gjennestad (nr. 3 f.v.)
var også på informasjonsmøtet med om lag 30 frammøtte.

 

 

2018-04-19T08:37:08+00:00