Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Hjelpende teknologi

Vi må forstå sammenhengen mellom hvordan vi jobber, og hvordan teknologien kan hjelpe, mener TPs Snorre Eide.

Når du gjør jobben din, bruker du hver dag en rekke ulike IT-systemer. Enten du skriver en epost, følger opp en pasient i Dips, ser på et røntgenbilde, eller deltar i et videomøte – så bruker du informasjon, skriver inn informasjon, eller gjør begge deler.

Informasjon (tekst, lyd, bilder, video) gir mulighet for å ta gode beslutninger. Den dokumenterer det du gjør, og kommuniserer noe til noen.

Selv om vi ikke vet hvordan verden vil se ut om fem år, vet vi helt sikkert at vi vil produserer mer informasjon enn noen gang før, og at vi vil bruke mye mer informasjon enn vi noen gang har gjort! 

Behovet for å forstå sammenhengen mellom hvordan du jobber (eller skulle ønske du jobbet), og hvordan teknologien hjelper deg, er derfor en nøkkelkompetanse.

Sykehus er blant de mest komplekse virksomhetene som finnes. Her øker produksjon og konsum av informasjon for hvert år som går. Ønsket om effektive måter å bruke informasjon på er stort og uttalt. Det samme ønsket gjør seg gjeldende når det gjelder å kommunisere og dele kunnskap. Mange snakker også om innovasjon og behovet for å finne ny smart anvendelse av teknologi.

Tønsbergprosjektet og SiV har to utfordringer i denne sammenhengen: På den ene siden er det en ambisjon om innovasjon, både i SiV generelt og i prosjektet spesielt. På den andre siden har SiV flere områder som henger etter når det gjelder tidsmessig bruk av IKT.

Skal vi lykkes med å finne de gode løsningene de neste fem årene, er det fire sentrale kompetanseområder som må spille sammen:

 • Organisasjonsutvikling
  Her handler det om å finne de beste måtene å samarbeide på for å levere helsetjenestene innbyggerne etterspør.

 • Teknologiledelse
  Tjenestene må understøttes av best mulig tilpasset teknologi. I et sykehus gjelder det spesielt IKT og medisinteknisk utstyr, samt driftssystemene som holder komplekse bygningssystemer gående døgnet rundt.

 • Virksomhetsprosesser
  Dette omfatter dokumentasjon og utvikling av prosesser, arbeidsflyt og prosedyrer. For eksempel må man beskrive hvordan et såkalt kreftpakkeløp skal leveres for å drive forbedringsarbeid, innovasjon, og ikke minst for å kunne innføre ny teknologi. Hvis du ikke har beskrevet hvordan du ønsker å jobbe på en systematisk måte, har du heller ingen forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi. Det blir som å bygge et hus uten arkitekttegninger.

 • Virksomhetsarkitektur
  Et kompetanseområde som gjør SiV i stand til å forstå sammenhengen mellom organisasjonens arbeidsprosesser – og hvilken informasjon disse prosessene trenger. Sentrale spørsmål her er:
  – Hvilke applikasjoner leverer informasjonen til brukeren?
  – Hvilke systemer utveksler informasjon seg i mellom?
  – Hvilken infrastruktur gjør det i det hele tatt mulig å presentere og motta informasjon (nettverk, servere, laptoper, smartelefoner, nettbrett, medisinteknisk utstyr osv.)?

Komplekst? Javisst, men dette er veldefinerte fag, og det finnes fagfolk i både Tønsbergprosjektet og SiV som i fellesskap må finne løsningene.

Ett aktuelt eksempel er det planlagte akkuttsenteret. Her har SiV høye ambisjoner om å utvikle nye arbeidsmåter, ja, sågar ny kultur. Dermed kreves organisasjonsutvikling og endrede virksomhetsprosesser. Samtidig må vi ha på plass framtidsrettet teknologi (bl.a. IKT-systemer) som gjør det mulig å jobbe smartere – noe som blant annet fordrer god kompetanse innen virksomhetsarkitektur og teknologiledelse.

SiVs evne til å lykkes de neste årene vil blant annet være avhengig av at vi får nøkkelkompetansen til å spille sammen. Da klarer vi også å ta de gode beslutningene.

Snorre Eide
Prosjektleder IKT og brukerutstyr

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

2016-09-19T12:55:55+00:00