Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Somatikkbygg med varme

Det nye Somatikkbygget skal uttrykke varme og variasjon – og framstå tilgjengelig og oversiktlig, ifølge arkitektene.

Akuttsenteret utgjør en vesentlig del av Somatikkbygget og vil gi bedre forhold for både pasienter og ansatte. Senteret kommer til fylle hele nybyggets underetasje, med egen ambulanseinngang og separat inngang til skadestue.

Ambulanseinngangen leder direkte inn til hjertet i Akuttsenteret med akuttrom/traumerom, observasjons/triageområde og base for vaktpersonell. Akuttområder nås raskt fra den nye akuttheisen som går opp til helikopterplattformen på taket.

Varme og variasjon

I tillegg til Akuttsenteret vil Somatikkbygget romme en rekke andre funksjoner, som nytt senter for barn og unge, nyfødtintensiv, sengeområder, arealer for dagbehandling og poliklinikk, helikopterlandingsplass og spesialrom for sengevask.

Det nye Somatikkbygget (ca. 31 000 kvm) bygges sør og øst på sykehusområdet og knyttes sammen med eksisterende bygg. Tomta ligger høyt og luftig og har gode solforhold. Forskning viser at lys og utsikt til grønne omgivelser er positivt både for pleiere, pasienter og pårørende.

– Vi ønsker at bygget skal uttrykke varme og variasjon, ved variert korridorforløp og oppholdssoner, innslag av farger og naturmaterialer og utsikt til parken, byen og indre gårdsrom. Bygget skal også fremstå som tilgjengelig og oversiktlig, forteller arkitekt MNAL Hanne Hemsen fra arkitektkontoret Nordic.

Sengerommene blir romslige og får universell utforming. Tilgjengelighet for funksjonshemmede er høyt prioritert, og store rom gir også god plass til pleiepersonell og til pårørende på besøk eller overnatting.

Ensengsrom med egne bad

Somatikkbygget er planlagt med 176 sengeplasser og 37 dagplasser. Flest mulig ensengsrom, med direkte adgang til egne bad, vil bli tilbudt til sengeliggende pasienter.

– Fordelen med ensengsrom er at det i tillegg kan brukes som undersøkelsesrom og treningsrom. Det er også fint for samtaler, sier Tønsbergprosjektets samhandlingsleder, Ole John Wegner Førland.

Fleksibelt konsept

Utgangspunktet var å komme fram til et konsept med stor fleksibilitet for forskjellige typer bruk.

– Hvis ledelsen ønsker å endre organiseringen, lar det seg enkelt gjennomføre, pongterer Wegner Førland.

Godt utformede sengerom fungerer også som «byggesteiner»  for de nye byggene i Tønsbergprosjektet. Repetisjon og gjentakelser skaper en bygningsstruktur som blir enkel å bygge og prefabrikkere.

Somatikkbygget er fullført i desember 2020.

Akuttsenteret

Akuttsenteret i Somatikkbygget.

Typisk sengeetasje

Typisk sengeetasje i Somatikkbygget

2018-04-19T08:37:52+00:00