Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Helle Gjekstad, gruppeleder Barn og unge

1: Målet vårt er å få til en best mulig barneavdeling. Vi er et lite sykehus i sykehuset, og vi må planlegge lokaliteter og funksjon deretter. Vi skal planlegge et helt nytt barnesenter med en barnepoliklinikk, en dagenhet i tillegg til sengeposten. Vi er i tillegg et akuttmottak .
2: Det blir en utfordring å planlegge innhold i rommene, når vi ser at barnesenteret har såpass mange mangler slik vi oppfatter tegningene pr i dag. Tilstrekkelig antall akuttrom, et lovpålagt skoletilbud i avdelingen, samt et eget ungdomsrom er noen av temaene vi ønsker å ta videre.
3: Vi får håpe det, vi lager en lang liste til arkitektene. Det er jo vi som jobber til daglig som vet hvor skoen trykker, derfor er det fint at vi får være med og komme med innspill.

2016-01-26T15:15:49+00:00