Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Gode og kritiske spørsmål

Oppstartsmøtet for programmeringsfasen  ga  nyttige innspill, og spørsmålene var gode og kritiske. Dette lover godt for den videre medvirkningen, mener TP-ledelsen.

De rundt 80 interesserte som møtte opp 7. januar, hørte prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan orientere om mål og forutsetninger for Tønsbergprosjektet.

Deretter presenterte samhandlingsleder Ole John Wegner Førland (bildet) grunnlaget for programmeringsfasen og samhandling med SiVs brukere.

Arkitekt Hanne Hemsen informerte på sin side om byggene, prosessen, standardisering av rom og sengeområder, logistikk og generelt innhold i byggene.

Engasjerte og positive

I andre del av oppstartsmøtet fikk brukergruppene for medvirkning (ansatte, tillitsvalgte og verneombud) ytterligere informasjon om programmeringen fra de ansvarlige i TPs programmeringsteam.

– De oppmøtte var engasjerte og positive, og ga uttrykk for tilfredshet med måten vi vil samarbeide på. Dermed er det skapt et veldig godt grunnlag for gjennomføring av programmeringen, og vi gleder oss til videre samarbeid, skriver TP-ledelsen i en oppsummering etter oppstartsmøtet.

Hvem utgjør programmeringsteamet?
Ole John Wegner Førland
Samhandlingsleder
980 78 782
olefoe@siv.no
Ansvar: Ledelse programmering

Børre Michael Johansen
Samhandlingsleder teknikk
400 03 095
BOMIJO@siv.no
Ansvar: Logistikk, teknikk, OTP

Hanne Kleppe Høifødt
Sykehusplanlegger
406 00 631
hanne.hoifodt@oec.no
Ansvar: Rom somatikk

Hanne Hemsen
Arkitekt
hh@nordicarch.com
951 26 288
Ansvar: Illustrasjoner rom

Berit Haugan
Sykehusplanlegger
berit.haugan@oec.no
900 20 296
Ansvar: Utstyr

Rune Aarbu Reinaas
Sykehusplanlegger
Rune.Reinaas@sbhf.no
455 03 530
Ansvar: Rom psykiatri

Asmund Frantzen
Støtte
493 58 921
af@drofus.com
Ansvar: IT dRofus

Eva Isaksen
Støtte
982 11 001
EVISAK@siv.no
Ansvar: Endringshåndtering

Henning Langsrud
Støtte
915 36 924
HENLAN@siv.no
Ansvar: IT BIM, areal

Nina Hake
Støtte
986 94 836
NINHAK@siv.no
Ansvar: Referat, oppfølging

Per Nes
Støtte
951 91 680
PERNES@siv.no
Ansvar: Teknikk OTP

Programmering setter krav

Etter at revidert

skisseprosjekt ble vedtatt i november 2015, har Tønsbergprosjektet gått over i forprosjektfasen. Forprosjekt er et sentralt dokument som i hovedsak omfatter fasadetegninger, etasjeplaner og beskrivelser av bygningsmessige- og installasjonstekniske løsninger. På dette stadiet fastsettes endelig kostnadsramme. Etterpå skal det svært mye til for å endre rammene.

I forprosjekt inngår programmeringen som skal beskrive og sette krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger.

Nær 1100 rom skal programmeres

SOMATIKKBYGGET: 696 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og ca. 17 unike rom. 97 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

PSYKIATRIBYGGET: 400 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 45 standardrom og 10 unike rom. 96 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

Merk: Tallene over er dagens status. Antall rom og forholdet mellom standardrom og unike rom vil endre seg så lenge prosjektet er  i programfasen.

 

 

2018-04-19T08:37:50+00:00