Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Gode kontrakter – nøkkel til suksess

– Med gode kontrakter og arbeidsmåter kan vi lykkes med alt vi har satt oss fore, mener Ingvald Grindheim, TPs prosjektstyringsleder.

Grindheim, som også er styreleder i

Lean Construction Norge, var nylig blant foredragsholderne under et åpent møte om Lean-prosessene i Tønsbergprosjektet.

Her fikk de rundt 40 deltakerne blant annet høre:

 • Svært mange byggeprosjekter prøver å innføre Lean, men kommer ikke helt i mål fordi de mangler kontrakter som understøtter metodikken.
 • Dette tar Tønsbergprosjektet konsekvensen av og innfører det som kalles
IPD-kontrakt.
 • Det sentrale her er at rådgivere og entreprenører involveres så tidlig som mulig, at prosjekteringen foregår i fellesskap, og at kontraktspartene samarbeider tett om hele gjennomføringen under den samme IPD-kontrakten.
 • Raske avklaringer, «åpen bok» og solidarisk ansvar er også svært viktig ved denne kontraktsformen – i likhet med bruk av
 • BIM i alle faser, samt fysiske lokaler som fremmer optimal samhandling og Lean-prosesser (som TP-kontorets Big Room).

  DEN LOGISKE MÅTEN

  – Tidlig involvering og åpent samarbeid må til mellom byggherre, prosjekterende og entreprenør. Det er rett og slett logisk å gjøre det på denne måten, sier Ingvald Grindheim.

  Han viser til det urovekkende faktum at produktiviteten i byggebransjen går ned over hele verden, inkludert i Norge.

  – Her i landet burde vi i alle fall greie å snu utviklingen. Ja, med vårt høye utdanningsnivå og velutviklede samarbeid i arbeidslivet skulle vi vært på produktivitetstoppen, poengterer Grindheim.

  – Neste år er det 10 år siden Lean Construction Norge ble etablert. Blir du motløs av at det tar så lang tid å komme vekk fra «ulogisk» byggepraksis?

  – Av og til. Men dette har både med kompetanse og tillit å gjøre, spesielt hos byggherrer, og slikt tar tid å utvikle. På mange måter er det enklere å la være å samarbeide og heller gjøre opp uenighet i henhold til kontrakter, standarder – og i verste fall i retten.

  – Men Tønsbergprosjektet skal drive byggebransjen framover?

  – Absolutt. Det er den viktigste årsaken til at jeg jobber her, sier Grindheim.

  Andre forelesninger under Lean-seminaret på TP-kontoret 20. oktober:

  IMG_0736 - Copy
  Om Lean og digital samhandling: Inge Aarseth

  IMG_0741 - Copy
  Om Lean og arkitektens rolle: Steen Sunesen

  IMG_0750 - Copy
  Om

  VDC,
  ICE og
  Last Planner System i Lean-prosessene:
  Roar Fosse (nærmest skjerm) og Rupert Hanna

  Bli bedre kjent med begreper og forkortelser i Tønsbergprosjektet:

  TP fra A til Å – ordliste for landets mest tytenkende sykehusprosjekt

   

  2018-04-19T08:37:16+00:00