Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Pris for beste digitale praksis

Tønsbergprosjektet er tildelt Bygg21`s første pris for Beste Praksis i digitalisering av bygg- og eiendomsbransjen.

– Sykehuset i Vestfold har som byggherre i Tønsbergprosjektet tatt aktive grep og satt seg ambisiøse mål for å forbedre informasjonslogistikk og digital samhandling. Det fortjener oppmerksomhet og anerkjennelse fra bygg- og eiendomsbransjen, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæring og statlige myndigheter – og skal legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

– Vi er veldig takknemlig for anerkjennelsen Bygg21* gir oss. Det er overraskende, og vi takker for tilliten. Vi tar dette tilbake til alle deltagerne i prosjektet og ledelsen på sykehuset.
Vi har et ønske om å bidra til å effektivisere byggebransjen – samtidig som dette skal gi bedre og mer effektive løsninger for både prosjektet og sykehusets driftsorganisasjon, forteller prosjektleder for digital samhandling, Inge Aarseth.

Store effektivitetsgevinster

I begrunnelsen for tildelingen av Beste Praksis roses Tønsbergprosjektet for å ha utfordret leverandørene til å ta i bruk standarder for å lagre og hente produktdata ved hjelp av små brikker. Brikkene knyttes til produktene – hvor de bidrar til å identifisere produktene og koble de til programvaren BIM. BIM er et digitalt 3D-verktøy der arkitekter, ingeniører og entreprenører kan samarbeide om tegninger, modeller og selve bygningen. Driftsorganisasjoner benytter også BIM i selve driften av byggene.

– Den norske dagligvarehandelen har fått store effektiviseringsgevinster gjennom bruk av digitale løsninger i logistikkleddet. Bygg- og eiendomsbransjen har et uforløst potensiale når det kommer til digitalisering av samhandlingen mellom de ulike aktørene i byggeprosessen, sier Tiltnes.

Setter standard

Tønsbergprosjektet fikk en betongstøpt hammer som bevis på utmerkelsen. Prisen er en del av Bygg21s Beste Praksis-kampanje. Kampanjen oppfordrer alle aktører i bygg- og eiendomsbransjen til å dele sine beste metoder for å bygge effektivt, bærekraftig og med rett kompetanse.

– Målet med Beste Praksis er at flere skal dele sine beste eksempler, slik at andre i bransjen kan ta metodene i bruk. Prisen berømmer evnen og viljen til å dele beste praksis like mye som prestasjonen i seg selv. Tønsbergprosjektet har satt standard for andre med sin åpne og inviterende kommunikasjon og sitt fokus på driftsrelaterte behov og løsninger, sier Tiltnes.

Utbyggingen av Sykehuset i Vestfold skal ikke bare være rimeligere enn tilsvarende prosjekt, den skal også gå raskere. Målet i tråd med Sykehusbyggs og Helse Sør-Østs ambisjon om å effektivisere sykehusbygging i Norge.

 

2017-06-18T08:39:16+00:00