Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Christian Fredriks gate er åpen

Christian Fredriks gate er åpnet for normal trafikk igjen, ikke minst for skolebarna. Egen vakt har passet på at de går riktig vei forbi sykehusanlegget.

– Dette gjorde vi som et ekstra sikkerhetstiltak, i tillegg til blant annet skilting og gjerder, sier TPs prosjekteringsleder Lars Pettersvold.

– Men voksne bør uansett snakke med barna om hvor viktig det er å følge trafikkreglene, oppfordrer Pettersvold. Han ønsker å bli kontaktet av nabolaget hvis det er behov for ytterligere informasjon.

Etter hvert vil prosjektet også tilby et opplegg for skolene i nærområdet, der barna under trygge forhold kan se byggeplassen og maskinene som brukes.

Annen aktuell TP-informasjon:

 • Arbeidene i Huitfeldts gate startet som planlagt i uke 33. Det skal legges ny høyspentkabel i gaten, og arbeidet er fullført i uke 35/36. Det vil være noe redusert fremkommelighet i gaten i denne perioden.
 • For arbeidene i Adlers gate (opp mot Håkon Vs gate) gjenstår det asfaltarbeider. Dette gjøres samtidig med asfaltering i Huitfeldts gate.
 • Det er full drift på psykiatribygget, med følgende aktivitet:
  – Betongarbeidene er i gang
  – Pelearbeider er planlagt ferdigstilt i uke 34
  –Arbeider med tekniske installasjoner i grunnen startet i uke 34
  – Montasje av tårnkran: uke 34
  – Planlagt oppstart i uke 41 for montasje av prefabrikkerte betongelementer
2017-09-18T13:34:48+00:00