Christian Fredriks gate er åpen

Christian Fredriks gate er åpnet for normal trafikk igjen, ikke minst for skolebarna. Egen vakt har passet på at de går riktig vei forbi sykehusanlegget.

– Dette gjorde vi som et ekstra sikkerhetstiltak, i tillegg til blant annet skilting og gjerder, sier TPs prosjekteringsleder Lars Pettersvold.

– Men voksne bør uansett snakke med barna om hvor viktig det er å følge trafikkreglene, oppfordrer Pettersvold. Han ønsker å bli kontaktet av nabolaget hvis det er behov for ytterligere informasjon.

Etter hvert vil prosjektet også tilby et opplegg for skolene i nærområdet, der barna under trygge forhold kan se byggeplassen og maskinene som brukes.

Annen aktuell TP-informasjon:

 • Arbeidene i Huitfeldts gate startet som planlagt i uke 33. Det skal legges ny høyspentkabel i gaten, og arbeidet er fullført i uke 35/36. Det vil være noe redusert fremkommelighet i gaten i denne perioden.
 • For arbeidene i Adlers gate (opp mot Håkon Vs gate) gjenstår det asfaltarbeider. Dette gjøres samtidig med asfaltering i Huitfeldts gate.
 • Det er full drift på psykiatribygget, med følgende aktivitet:
  – Betongarbeidene er i gang
  – Pelearbeider er planlagt ferdigstilt i uke 34
  –Arbeider med tekniske installasjoner i grunnen startet i uke 34
  – Montasje av tårnkran: uke 34
  – Planlagt oppstart i uke 41 for montasje av prefabrikkerte betongelementer
2017-09-18T13:34:48+00:00