Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

«Game Changer in Healthcare»


– Framsynte sykehusledere må satse på IT-løsninger som effektivt støtter opp om arbeidsprosessene, sier Morten Andresen, daglig leder i Imatis, «Game Changer in Healthcare»

I 25 år har Andresen vært leverandør av nyskapende, digital sykehusteknologi, og 10. februar var han gjest under programmeringssamlingen (del 2) i Tønsbergprosjektet. Her presenterte Andresen sine visjoner for morgendagens digitale sykehus.

Pasientens behov

– Utgangspunktet må alltid være pasientens behov for bedre behandling. Da kan vi ikke nøye oss med foreldede digitale journal- og arkivverktøy («tungvekts-IT»). Moderne sykehus må benytte digitale løsninger for å sikre best mulig samhandling, logistikk og ressursstyring på tvers i sykehuset («lettvekts-IT»). Dette gir bedre overblikk og smartere oppgavefordeling, for eksempel ved standardiserte og tverrfaglige pasientforløp som det kommer til å bli stadig mer av.

På dette området ser Andresen for seg en rekke nye digitale produkter som vil forbedre og effektivisere pasientbehandlingen – fra monitorering og sensorbruk, til nye former for videokonferanser som integreres i det kliniske arbeidet. Her handler det om bruk av applikasjoner og smartboards, brett, telefoner og klokker. Dessuten kommer selvbetjening med selvinnsjekk og betaling som kommuniserer med applikasjonene.

Sikkerhet med nærhetssensor

Når det gjelder, pasientsikkerheten ivaretas den med nærhetssensor som slår skjermene på og av, og styrer hvilken informasjon man har tilgang til (avhengig av rolle). Plassering av slike skjermer blir viktig for å hindre innsyn av uvedkommende, understreker Andresen.

Bruken av applikasjonene krever en ny måte å organisere arbeidet på, og ifølge Imatis-sjefen blir det en overgang å gå over fra gule lapper  til alarm på klokka som melder at pasienten er sjekket inn, at laboratorieprøver er klare, og at pasienter trenger assistanse. Assistansealarm forsvinner ikke fra mobil, klokke eller brett før oppgaven er signert ut.

 

IMATIS

Av andre smarte funksjoner:

  • Overblikkstavler (smartboards) med transparens. Her kan teammøter holdes flere ganger daglig med data i sanntid. Dette gir oversikt og flyt, og via tavlene kan oppgaver tildeles.
  • Såkalt Room Management Display festet på dør/vegg. Dette gir lett oversikt over rommene og aktiviteten der.
  • Et system (ansvarlig-roller) som som gir oversikt over hvilke pasienter lege/sykepleier er ansvarlig for. Dette kan deles med pasient (gjerne med bilde), og gir trygghet for at pasienten er ivaretatt.
  • Eget dashboard som gir de ansatte mulighet til å måle og forbedre ønskede faktorer.

Lær av Danmark

Blant disse produktene framhever Andresen overblikkstavlene (opptil 120 tommer). Han mener disse vil bli stadig viktigere som informasjonskanal i det faglige fellesskapet. Men ifølge Andresen må nye sykehus bygge slike inn i veggene, som en del av arkitekturen. I Danmark er dette gjort med stort hell, mens det nye Østfoldssykehuset valgte tradisjonell veggmontering. Resultatet er ubehagelig mye varme og unødvendig mye støv.

– Som leverandør advarte vi, men nådde ikke fram. Norske sykehusledere har en tendens til å tenke altfor kortsiktig og gammeldags på IT-løsninger. De bør lære av kolleger i Danmark. Der forstår de at denne teknologien tilhører framtida og blir en stadig viktigere del av sykehuslogistikken. Danskene evner også å ta ut gevinsten av datainvesteringene på en helt annen måte enn vi gjør på norske sykehus, påpeker Morten Andresen.

Eierskap er nøkkelen

– Etter dette: Hva blir ditt viktigste råd til Tønsbergprosjektet?

– Eierskap er nøkkelen til suksess på dette området. Den teknologien som velges, må være forankret blant både ledere og brukere. Det er utrolig viktig!

Under programmeringsmøtet ble det spurt:

Kan vi håpe på slike løsninger ved nye SiV?

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnans svar var at Tønsbergprosjektet ønsker et sykehus som nytter seg av fremtidens IT-løsninger, som er innovativt og tenker framover.

FAKTA

Morten Andresen er gründer innen helseteknologi, med bakgrunn fra gamle NTH. I 1991 grunnla han firmaet Cardiac som i 2007 ble til Imatis. Ca. 50 ansatte, hovedkontor i Porsgrunn og representasjon i Sydney, Boston og København. Tilgang til utviklingsavdeling i Vietnam.  Her i landet hadde Imatis en omsetning på rundt 50 millioner kroner i 2015. Firmaet har oppdrag i Norge, Danmark, Australia og Canada. Motto: «Game Changer in Healthcare»

Vatnan og Andresen 10. febr. (2)

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatan introduserer Imatis-sjef Morten Andresen.
2018-04-19T08:37:47+00:00