Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Føy sammen nytt og gammelt


– Det er smart å føye det nye Somatikkbygget sammen med det gamle L-bygget, mener en gruppe verneombud.

Det er mange grunner til at det bør bygges en slik forbindelse, påpeker seks ombud (se navn under) i sin henvendelse til TP-ledelsen.

«UENDELIG MANGE ÅR»

De poengterer at byggene skal bestå i «uendelig mange år», og at smarte løsninger bør prioriteres av hensyn til SiV-medarbeidernes arbeidshverdag.

– Dessuten viser den korte avstanden mellom byggene at denne innvesteringen bør kunne gjennomføres, mener underskriverne – som «ser at potensialet i endringsforslaget ligger i både bedret logistikk og vareflyt».

– Om vi også tar det økonomiske perspektivet, vil effekten av forslaget medføre besparelser i det lange løp, heter det i forslaget.

TOLV GRUNNER

Følgende tolv argumenter listes opp for å begrunne innspillet om sammenføyning:

• Kort vei fra operasjonsstua til patologen.

 • Kortere stans i operasjonen i påvente av frysesnitt og histologisvar. Her ligger det en forutsetning at forbindelsen bygges i alle etasjer.

 • Kortere avstand ved transport av farlig gods (Formalin).

 • Denne løsningen genererer også kortere vei fra sentrallaboratoriet til de nye sengepostene i kuben, og dette har betydning for ø- hjelps-prøver. Svarresponstid på slike prøver ville gått betraktelig ned om vi unngår den lage veien rundt H-bygget.

 • Mer hensiktsmessig transport av mors til sermonirommet ved å bruke heisen i L-bygget fremfor og trille gjennom økonomigården i U2.

 • En slik forbindelse vil ha stor betydning for portørtjenesten både når det gjelder transport av pasienter og henting av medisiner på apoteket.

 • Det blir også bedret logistikk for apotekets ansatte som leverer medisiner til hele sykehuset og pårørende som henter varer fra apoteket.

 • Ulike yrkesgrupper i Servicedivisjonen vil også kunne dra stor nytte av denne forbindelsen.

 • Muligheter for raskere og mer effektiv sideforflytning ved brann.

 • Mer effektiv pasienttransport til M-bygget.

 • Helsepersonell sjekker prøvemateriale, henter blod og leverer prøver i L- bygget. Ulike logistikkutfordringer blir mye bedre om denne foreslåtte forbindelsen.

 • Fremtidige funksjoner vi ikke ser i dag!

DE SEKS FORSLAGSSTILERNE:

Nenad Plavac, klinikkverneombud i Klinikk Medisinsk Diagnostikk

Steinar M. Svimbil Mørken, klinikkverneombud i Kirurgisk klinikk

Marion Aarkvisla, klinikkverneombud i Medisinsk klinikk

Monika Marta B. Larsen, klinikkverneombud i Servicedivisjonen

Vidar Ruddox, avdelingsverneombud Medisinske Fag, Klinikk Medisin

 Mildrid H. Søndbø, hovedverneombud

– MÅ BEHANDLES AV SiV

– Denne saken som tillitsvalgte og verneombud fremmer, er viktig for å oppnå rasjonell og driftseffektiv logistikkflyt mellom eksisterende bygg og det nye Somatikkbygget, sier TPs samhandlingsleder, Ole John Wegner Førland i en kommentar til forslaget.

Wegner understreker at denne saken først må vurderes og behandles internt i SiV.  Dette gjøres tjenestevei til klinikkledelse, som vurderer om forslaget skal sendes som endringssak for å kunne løse den i Tønsbergprosjektet.

2018-04-19T08:37:17+00:00