Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Forventninger

Alle har forventninger om et best mulig sykehus. Men hva betyr nå det? spør TPs Ole John Wegner Førland.

Et kjapt Google-søk forteller at begrepet forventning kan defineres som en «subjektiv forestilling om fremtiden.» Foran en ukjent fremtid med store forandringer, er naturlig nok forventningene (forestillingene) tilsvarende store og subjektive. Dette er et markant personlighetstrekk hos oss alle, forklarer psykologene.

Jeg er sykehusplanlegger, ikke psykolog. Men i rollen som samhandlingsleder får jeg hver dag bekreftet at forventningene til Tønsbergprosjektet spriker i svært mange og subjektive retninger, avhengig av ståsted, stilling, interesser og temperament.

Noen ser TP utelukkende som et innovativt ingeniøroppdrag, mens andre kun er opptatt av pasientens ve og vel. For enkelte handler alt om driftsøkonomi, og interessen er minimal for design, arkitektur og estetikk. Atter andre betrakter prosjektet gjennom egne «spesialistbriller» – IKT, nyfødte, ambulanser, sengevask osv. – og bryr seg lite om SiV-utbyggingen som helhet. Det finnes også dem som vil tenke så «nytt og annerledes», at jeg straks merker nervøsiteten fra de budsjett- og framdriftsansvarlige.

Med andre ord: Meningene er mange, og slik vil det alltid være i et tallrikt, sterkt fagmiljø med forskjellige forventninger til noe så stort og viktig som sykehusutbyggingen i Tønsberg. Da gjelder det for oss i prosjektledelsen å balansere interessene og holde fast ved ambisjonene. Vi må heller ikke la oss frustrere av meningsmangfoldet, men se alle ærlige innspill som uttrykk for ektefølt omsorg for «nye SiV». Her handler det om fagfolk som med stor kunnskap vil det beste for Vestfold-pasientene og egen arbeidsplass.

Nettopp derfor har vi tidligere i år gjennomført en omfattende medvirkningsprosess med ansatte, brukere og tillitsvalgte. Tilbakemeldingene har vært gode, og TP-ledelsen har ikke bare har lyttet til velbegrunnede sykehusfaglige anbefalinger. I meget stor grad er disse også tatt til følge med betydelige programendringer som resultat.

Hver mandag nå i høst fortsetter medvirkningen med i alt 13 utvalgte ansatte som med tyngde representerer sentrale deler av utbyggingen. I denne fasen av Tønsbergprosjektet konsentrerer vi oss om å konkretisere, verifisere og videreutvikle programplanene, i samsvar med sykehusets bestilling. Alle vesentlige avklaringer for rom og kliniske funksjoner skjer i disse dager. Deretter går vi løs på kalkylene som trengs i forprosjektrapporten.

Denne rapporten skal som kjent leveres 1. desember og blir avgjørende når styret i Helse Sør-Øst skal fatte byggevedtak i februar neste år. Jeg ville lyve om jeg sa vi har god tid, men den korte fristen gjør oss ekstra fokuserte.  Og jeg er stadig optimist. Dette skal vi få til sammen, og i de få tilfellene vi ikke greier å finne fram til god fellesløsninger, må dette tydelig erkjennes, før vi vurderer andre muligheter.

Til slutt noen få ord om endringer:

Nå dreier det seg om å detaljere planer for byggene og foreta nødvendige beregninger. Da skal det mye til for å gjøre endringer av betydning. Men mulighetene må være der. Derfor har vi etablert et eget endringsregime som i korthet går ut på at alle innspill fra SiV går via klinikkledelsen, før de behandles av prosjektet.

Ole John Wegner Førland
Samhandlingsleder

 

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

2018-04-19T08:37:21+00:00