Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Grabb nummer 1

Ny TP-milepæl: 26. april kl. 12.38 ble den aller første grabben fylt med jord fra psykiatritomta.

Dette betyr at vi nå har startet arbeidene med det nye psykiatribygget for befolkningen i Vestfold!

Psykiatribygget (11 406 kvm) skal romme sengeområder og poliklinikker for akutt- og alderspsykiatri.

Bygget samler enheter som i dag holder til i eldre bygninger i sykehusområdet og på Granli.

Ambisjonen er å utforme psykiatribygget slik at det gir optimale muligheter for behandling og drift – med løsninger som sikrer både åpenhet og skjerming.

Totalt 50 senger, fordelt med 40 plasser for øyeblikkelig hjelp/akutt og 10 plasser for alderspsykiatri.

Psykiatribygget kan tas i bruk i mars 2019.

Modell

 

2018-04-19T08:37:07+00:00