Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Skap felles mål og verdier!

Østfoldsykehusets Helge Stene-Johansen mener det må skapes felles forståelse for mål og verdier. Utviklingsdirketøren gjester Tønsbergprosjektet 3. mars.

Stene-Johansen er invitert for å inspirere de rundt 90 som deltar på tredje og siste samling for medvirkning og programmering.

Nye bygg – nye muligheter

Under foredraget på Hotell Klubben klokka 11 vil Stene-Johansen legge vekt på brukermedvirkkning i et endringsperspektiv og framheve hvordan nye sykehusbygg skaper mye muligheter – og forbedring av strukturer og arbeidsmetoder.

Sykehuset Østfold ble offisielt åpnet på Kalnes i Sarpsborg i desember i fjor, og med ferske erfaringer kommer Stene-Johansen til å betone hvor viktig det er med kontinuitet i sykehusprosjekter. For Tønsbergprosjektet betyr dette blant annet at de som deltar i dagens programmeringsarbeid, også blir sentrale når nybyggene skal tas i bruk. (Utbyggingen er fullført i desember 2020.)

Muligheter for påvirkning

Sykehuset Østfold valgte å organisere medvirkningen i én arbeidsgruppe som tok for seg  byggeløsninger og én som var engasjert i organisasjonsutviklingen og pasientforløp. Hva kom ut av dette? spør Stene-Johansen, som vil benytte akuttmottaket som eksempel på sammenhengen mellom bygg, flyt og arbeidsmetodikk.

Utviklingsdirektøren er ellers opptatt av begreper som «verdikjeder» og «verdiverksted», og han legger avgjørende vekt på at det må skapes felles forståelse for mål og verdier.

Ifølge Stene-Johansen vil det alltid være begrensninger for hvilken påvirkning de ansatte kan ha i et sykehusprosjekt med fastsatte rammer.  Men de har mulighet til å påvirke innenfor rammene, og de kan påvirke organiseringen i avdelingene.

FAKTA
Helge Stene-Johansen arbeider som utviklingsdirektør ved Sykehuset Østfold. Han er barnelege og var avdelingssjef for barneavdelingen i Sykehuset Østfold til 2009. Deretter ledet  Stene-Johansen oganisasjonsutviklingsprosjektet «OU-SØ 2015», med ansvar for medvirkning, OU-prosjektene, opplæring, flytting og ibruktakelse av nytt sykehus.
2016-03-08T12:01:23+00:00