Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Felles digital motorvei

– Vi vil kjøre på den samme digitale motorveien. Her skal alle kunne snakke med alle, sier Inge Aarseth, TPs prosjektleder for digital samhandling.

Prosjektets nye digitale samhandlingsplattform er nå operativ, og i midten av juni er all programvare installert. Dette har stor betydning for samhandlingen og bruken av BIM i Tønsbergprosjektet.

Full åpenhet

– Med denne nye plattformen får vi full åpenhet mellom de tre partene: byggherre, rådgivergruppe og entreprenør. Samtidig vil vi ha styring på hvem som har skrive- og lesetilgang til de ulike dataene, sier Aarseth.

Han understreker at plattformen måtte etableres utenom sykehusnettet, fordi dette har så mange begrensninger og «vanntette skott» at det viste seg vanskelig å drive samhandling med eksterne parter.

Personlig desktop

Samhandlingsplattformen baseres på Virtual Desktop Infrastructure (VDI), eller Virtuelle arbeidsflater som leverandøren Atea kaller løsningen på sine nettsider:

«Virtuelle arbeidsflater betyr at brukerne får en virtuell, personlig desktop. Denne desktoppen er tilgjengelig fra enhver enhet slik at brukeren får den samme skjermen, uavhengig av hvor og hvordan de logger på.»

Optimal samhandling

– Det viktige for oss er at vi med dette regner med at vi kan oppnå optimal digital samhandling, og dermed mest mulig effektiv prosjektering. Det hadde vi ikke greid hvis vi skulle operert på forskjellige nettverk og sendt filer til hverandre, sier Aarseth.

Den nye løsningen vil riktignok redusere dagens fleksibilitet, der alle kan gjøre alt på egen PC. Men fordelene er flere enn ulempene, mener Aarseth.

 

2018-04-19T08:37:31+00:00