Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Epokegjørende

Det strømmer på med trebokstavforkortelser i prosjektet vårt. Den mest epokegjørende er IPD, Integrated Project Delivery, påpeker Karl Oscar Sandvik.

Da kontraktene ble signert med Skanska og CURA i juni i år, fulgte et eget dokument med: MOU, eller Memorandum of Understanding som viser til en felles intensjon om å bruke IPD som en overbygning for prosjektet.

Hva betyr så dette?

La oss ta utgangspunkt i at TP nå er i forprosjektfasen. Frem mot årsskiftet vil løsningene, som ble skissert i skisseprosjektet, utdypes nærmere slik at sykehusledelsen og Helse Sør-Øst kan fatte endelig vedtak om utbygging.

Ikke minst kravet om at prosjektet skal koste 10 prosent mindre enn sammenlignbare sykehusbygg, gir prosjektdeltakerne hodebry. Like etter kontraktsinngåelsene dro derfor sentrale personer i prosjektledelsen på besøk hos sykehusprosjekter i San Francisco, der IPD er den toneangivende gjennomføringsmåten.

I disse prosjektene klarer man å få alle deltakerne til å gi avkall på snevre egeninteresser til fordel for felles gevinst, og det er utviklet en kontraktsform som gjør dette mulig.

På følgende områder skiller IPD-prosjekter seg særlig ut fra mer tradisjonell prosjektgjennomføring:

  • Alle viktige bidragsytere til å få et godt prosjekt involveres tidlig. Det vil si når påvirkningsgraden er størst – og kostnadene lavest for å gjøre bruk av innovativ kunnskap.

  • Risiko plasseres hos de som har størst mulighet til å håndtere den.

  • Åpen bok mellom deltakerne, der fortjenesten tidlig avtales og fordeles. Størrelsen blir til slutt avhengig av i hvilken grad prosjektet er vellykket. Samlet er fortjenesten et beløp som holdes fast slik at det prosentvis kan økes dersom prosjektet havner under utgangsprisen, og reduseres dersom det havner over. Går det riktig ille, kan fortjenesten spises helt opp, men deltakerne får dekket sine utgifter. De kan i verste fall miste fortjenesten, men ikke lide direkte tap. Dette kan motvirke at deltakerne jakter på større omsetning, siden fortjeneste vanligvis er knyttet til volumet de enkelte bidrar med. Her kan fortjenesten øke om omsetningen går ned.

  • Deltakerne reduserer sterkt adgangen til å rette økonomiske krav til hverandre. Det er prosjektet og i ytterste fall byggherren som felles bærer risikoen.

  • Utstrakt bruk av BIM: 3D, 4D (tid), 5D (kostnader) og 6D (FDV)
  • Utnytte metodene innen Lean Construction.

  • Samlokalisering for samtidig prosjektering: VDC / ICE (Virtual Design & Construction / Integrated Concurrent Engineering).

I Tønsbergprosjektet er vi godt i gang med alt dette, og det det er store forhåpninger om at det i løpet av høsten blir utviklet en IPD-kontrakt som alle partnerne vil bifalle.

Vi merker allerede stor pågang fra andre om å bli nærmere orientert om hva vi holder på med, og her vil vi være svært imøtekommende.

Torsdag 20. oktober vil vi sammen med Lean Construction NO invitere interesserte inn i TP-kontorets Big Room, og orientere om vår måte å bygge sykehus på.

Karl Oscar Sandvik
Lean Construction-rådgiver

Merk: Behov for forklaring på andre forkortelser og begreper i denne bloggen? Gå inn her: TP fra A til Å

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

 

2018-04-19T08:37:21+00:00