Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Elisabeth Reiersen, Gruppeleder Psykiatri kontor

1: Vi har prøvd å svare på oppdraget, å programmere 3 standardkontor. Da har vi vært opptatt av lys, luft og ventilasjon. Også har vi benyttet muligheten til å identifisere utfordringer rundt helheten i bygget.
2: Det handler om helheten. Vi håper vi kan få et bygg som understøtter det vi skal gjøre: behandle pasienter. Samtidig må behovene for en god arbeidsplass tas hånd om for å få til det – så det henger sammen!
3: Det gjenstår å se. Vi kommer med mange behov, ønsker og innspill – og så skjønner vi at det må gjøres prioriteringer. Det å være her, og kunne formidle hva vi tenker og vil – det er jo kjempebra!

2016-01-26T15:14:29+00:00