Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Driver bransjen videre

– TP skal drive byggebransjen videre, og Skanska vil gjøre sitt for å virkeliggjøre dette, sier Skanskas Hans Thomas Gaarder.

Etter et par måneders aktivitet i Tønsberg slår prosjektdirektør Gaarder fast at sykehusprosjekteringen og samhandlingen er kommet godt i gang.

Han betegner arbeidet som «morsomt og interessant», men poengterer at mange avklaringer gjenstår når entreprenør, rådgivergruppe og byggeherreorganisasjon skal forene krefter.

– Det avgjørende er at vi har felles mål og fokus. Da er det viktig at at Skanska og CURA er med fra starten, understreker Gaarder.

– Allerede 1. desember skal forprosjektrapporten leveres. Bekymrer det deg at tida er knapp?

– Den korte fristen er utfordrende, men ikke umulig. Prosjektet har mange gode ressurser som gir oss den riktige samlede kunnskapen, og vi samarbeider stadig bedre med hverandre. Dessuten er den nye kontorriggen, med Big Room, blitt nærmest ideell for tett og god kontakt. Slikt legger vi stor vekt på i Skanska. Vi pleier også å si at de som er på byggeplass skal ha det like bra som oss på kontor.

– Hvordan vurdrer du selve byggeoppdraget i Tønsberg?

– Sykehus er noe av det mest komplekse vi bygger, og i dette prosjektet må nybyggene fungere optimalt fra første dag sammen med eksisterende sykehus. Det er krevende, men god tid er satt av til commissioning (idriftsettelse, red. anm). Rent volummessig er ikke dette prosjektet noe å engste seg for.

– Hva tenker du om kravet som er satt til industrialisert bygging og prefabrikkering? Det er uvanlig i norsk sykehussammenheng.

– Det er nok riktig. Men generelt ligger Skanska langt framme på dette området og har god trening med prosjektgjennomføring av denne typen. Vi har satt i gang flere utredninger om prefabrikkering i Tønsberprosjektet – omfang, økonomi, tilpasning til eldre bygningsmasse osv. Med BIM og andre digitale verktøy kan vi synliggjøre dette mer presist enn før.

– Hvordan bedømmer du ambisjonene om billigere og raskere utbygging enn andre norske sykehusprosjekter?

– Som utfordrende og spennende. Nå undersøker vi hva ambisjonene konkret innebærer, og hva de skal relateres til?

– Skanska satser for fullt for å vinne flere sykehuskontrakter?

– Helt klart. Og det gjør vi fordi det står i strategien vår at vi skal håndtere store, komplekse prosjekter. Tønsbergprosjektet skal drive byggebransjen videre, og med vår nasjonale og internasjonale kompetanse skal vi gjøre vårt for virkeliggjøre dette.

– Samtidig som penger skal tjenes?

– Ja, det er en forutsetning.

FAKTA
Navn: Hans Thomas Gaarder
Alder: 62
Bosted: Bærum
Stilling: Prosjektdirektør
Firma: Skanska AS – totalentreprenør for Tønsbergprosjektet.
Merk: Skanska AS og Skanska UK er sammen tildelt totalentreprisen. Her inngår også Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag. Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 mrd.
SKANSKA OM SKANSKA
– Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.
– Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.
– Konsernet har i dag ca. 57 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.
– Omsetningen i 2014 var på ca. 145 milliarder svenske kroner.
– Omsetningen i Norge var på ca. 12,9 milliarder norske kroner.
Kilde: Skanska.no

 

 

 

 

 

2016-09-12T13:56:34+00:00