Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Sjefsskifte 19. okt.

Den nye TP-sjefen, Tom Einertsen, ble ønsket velkommen 12. oktober!

Den formelle direktørvekslingen mellom Johan Arnt Vatnan og Tom Einertsen skjer på prosjektstyremøtet 19. oktober.

– Det er viktig med tydelige ansvarslinjer i topplederskapet, og vi finner det naturlig at skiftet av prosjektdirektør skjer i tilknytning til dette møtet, sier Jostein Todal, prosjektstyrets leder.

Vatnan fortsetter i en rådgiverstilling i Tønsbergprosjektet og være til støtte for prosjektdirektøren.

Tom Einersten blir TP-sjef

2016-10-12T16:13:49+00:00