Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Digital samhandling – et skråblikk

Hva driver du med? spør folk. Hva betyr denne digitale samhandlingen – egentlig?

Tønsbergprosjektets Inge Aarseth svarer med et skråblikk i denne sommerbloggen.

Samhandling.

Har ikke dette blitt et litt slitt moteord? Noe alle skal drive med, spesielt i helsevesenet?

Vi har samhandlingsreform, samhandlingssjefer, funksjonell samhandling – og nå er det altså digital samhandling. Det høres nesten ut som det helt siste moteordet: «det grønne skiftet», Ikke sant?

Innledningsvis kan vi jo gå til de lærde og se hva professor Ottar Næss ved Høyskolen i Sørøst-Norge sier om samhandling:

«Personer kan samarbeide, men det trenger ikke å være noe samhandling. For eksempel kan man samarbeide med andre tjenester og fagpersoner, uten at man handler sammen; at man ikke tar beslutninger sammen, men hver for seg, eller at man bare fordeler arbeidsoppgaver og utfører dem alene.»

Professoren drar også linjene til de engelske ordene cooperation (samarbeid) og collaboration (samhandling), der cooperation blir mer knyttet til det konkrete med å løse en oppgave, mens collaboration forbindes med det relasjonelle og prosessuelle som foregår mellom personer som samarbeider underveis.

Se artikkel: Samarbeid eller samhandling? Er det noen forskjell?

Ok. Da vet vi at samhandling blant annet dreier seg om å få prosesser til å gli bedre ved at man også legger vekt på relasjonene. Men hvordan slår dette ut i digital sammenheng?

Vel, regjeringen skriver følgende i sitt digitaliseringsrundskriv, som kom i fjor:

«… digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.»

Det gjelder altså å utnytte digitale prosesser for å oppnå en ønsket effekt og et forbedret resultat.
Men høres ikke dette kjent ut? Snakket de ikke om dette på 80-tallet også? Vi er fremdeles noen som husker at Windows 2.0 var en svak skygge av Mac, og disse klarte i hvert fall ikke å snakke sammen, eller utveksle noe seg imellom.

Så hvorfor skal jeg forstyrre deg med dette midt i ferien, mens du smugleser fagstoff på iPad (partneren nedla jo forbud mot å ta med PC og jobb på ferie …)

Hvorfor bry seg med det som egentlig er gammelt nytt?

Du har så rett, og jeg gir deg full støtte hvis du vil surfe videre. Men du kan også velge å bli med meg videre på en sommerlig tankereise – nå med en avstikker til Afrika:

Kjenner du noen i Tanzania? Jeg kan ikke si at jeg gjør det, men en vennepar av meg arbeidet for noen år siden med å oversette deler av Bibelen til mbugwe. Det er et språk som ikke snakkes av mange, kun 24.000, ifølge Wikipedia.

Men Afrika er som kjent fullt av større og mindre stammer som snakker sitt eget språk, og på i Mbugwe-folkets kant av kontinentet er swahili språket de ulike stammene kommuniserer med.

Hvorfor nevner jeg dette?

Jo, fordi vi også har slike stammespråk i de prosessene vi arbeider med. Og noen behersker sitt eget digitale stammespråk så godt at de kan samhandle med alle, bare de snakker deres språk.

Hva er det så som skal til for å oppnå reell og helt åpen digital samhandling i et prosjekt?

For det første må det være en felles digital kommunikasjonsplattform som alle kan delta på.

What? Kommunikasjonsplattform?

Jeg er fra en gård på en øy, så la meg bruke følgende bilde for å forklare: Hvis du skal hjelpe meg å lage vei langs åkeren min, hjelper det lite at du står med traktoren din på naboøya og roper til meg. Du må kunne arbeide på samme sted som jeg.

Første bud er med andre ord at prosjektet etablerer en felles digital plattform som alle har tilgang til, og kan benytte på lik linje. Dette er ofte lettere sagt enn gjort, men når denne plattformen er på plass, kan vi begynne å tenke på neste skritt.

Da kommer vi tilbake til stammespråkene, for den digitale industrien er full av stammehøvdinger som hevder at sitt stammespråk er best. Hvorfor kan ikke alle snakke swahili? Eller engelsk i vår del av verden?

«Nei, det er fáli det», var det en som sa. Men heldigvis finnes det de som ser nytten av å snakke samme språk i denne bransjen også, og buildingSMART-organisasjonen har bidratt til at dette fellesspråket får større og større utbredelse.

Likevel er det med dette som alt annet nytt – alle brikker faller ikke på plass med en gang. Derfor er det heller ikke sikkert at vi i starten har samtlige ord vi trenger i det nye fellesspråket. Men da kan vi lære av islendingene (bortsett fra fotball, da) som konsekvent oversetter nye ord til islandsk, etter hvert som behovet oppstår.

Klarer vi å få til dette?

Vel, vi sliter fremdeles med at noen helst vil synge på finsk eller spansk, selv om vi har sagt at sangen skal synges på engelsk når vi er samlet.

Det hører også med til historien at dette heller ikke bare dreier seg om teknologi. I Tønsbergprosjektet arbeider vi som kjent for å etablere det første norske prosjektet basert på IPD (Integrated Project Delivery) – et konsept med likestilte partnerne som arbeider mot felles mål.

Da må vi sørge for at teknologien bidrar til at vi realiserer våre målsettinger, og at målene knyttes til både selve prosjektgjennomføringen, og til den etterfølgende driften av nybyggene – til beste for Vestfolds befolkning.

Dette er krevende arbeid, og det er mye som ikke beveger seg så fort som jeg skulle ønske. Ja, dette spriket mellom mulig og ønskelig utvikling har gitt meg «spagatfølelsen» flere ganger. Da hender det jeg spør meg selv: Hva klarer vi å oppnå i dette prosjektet, og hva må vi ta i kommende prosjekter?

Så får vi huske at dersom begge føttene er godt plantet i bakken, synes noen det er trygt, men vi kommer heller ikke fremover. Målsettingen er uansett å oppnå en forbedring av både prosess og metodikk, og hele tiden gjøre det bedre enn sist!

PS: Har du klart å følge med hit? Da er det kanskje på tide å stå opp, hente litt jordbær og vaniljesaus, og fortsette å nyte ferien.

Vi står foran en hektisk høst med fullt trykk i prosjektet vårt. Det gleder jeg meg til, men skal bli godt med noen flere feriedager først.

Ha en strålende og velsignet sommer!

Vennlig hilsen

Inge Aarseth
Prosjektleder, digital samhandling
Prosjektleder, tekniske grensesnitt

 

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:26+00:00