Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Psykiatri for de neste 50 år

Det nye Psykiatribygget blir utpreget pasientorientert. – Et svært viktig prosjekt for de neste 50 år, både for psykiatrien og Vestfoldsamfunnet, sier klinikksjef Finn Hall.

Når byggestarten går for Psykiatribygget i desember 2016, gjøres det med pasienten i sentrum i egentlig forstand – og de ulike fagdisiplinene har samarbeidet tett for å finne løsninger som skal gi både åpenhet og skjerming.

Samhandling med somatikk

Bygget vil bestå av to deler: sengebygget på tre etasjer og poliklinikk / kontorbygg på inntil fem etasjer. De to bygningskroppene vil være knyttet sammen av fellesareal.

Samhandling med somatikken er også viktig, og en gangbru vil forbinde Psykiatri- og Somatikkbygget. Klinikkledelsen, som i dag sitter på egen adresse i byen, får også plass i det nye Psykiatribygget.

– Nærhet til pasientene, og et bygg med en arealutforming som gir best mulig grunnlag for kvalitet, pasientsikkerhet samt god og effektiv utnyttelse av de faglige ressurser, er viktige elementer vi har jobbet med å legge til rette for i nybygget, sier klinikksjef Finn Hall.

Unikt uteareal

Tomta ligger høyt, har en naturlig skogsvegetasjon og gode solforhold. Takterrassen vil ha kveldssol og fin utsikt. Denne typen opplevelser er av betydning for pasienten.

– Uterom med mulighet for å være i et beskyttet gårdsrom, trekke inn frisk luft og «kjenne været på kroppen», er viktig å ha tilgang til. Dette har betydning for pasienter, både behandlings- og trivselsmessig, forteller Hall.

Mindre enheter gir større ro

Bygget vil ha en oppdeling i flere mindre døgnenheter, med 10 senger i hver. Hver enhet har eget spiserom, og enhetene deler parvis kjøkken. Dette ble anbefalingen etter at ulike løsninger ble systematisk testet ut og drøftet i brukermøter.

– Erfaring viser at mindre enheter med bedre oversikt og god romopplevelse gir ro og trygghet for pasientene, og mindre behov for skjerming og tvang, forklarer klinikksjefen.

Fra byggeplass til montasjeplass

Bygget, som skal samle enheter som i dag holder til i eldre bygninger på sykehusområdet og på Granli, oppføres i den nordlige delen av Sykehuset i Vestfold, og skal stå ferdig i desember 2018.

Langt mer tid hadde det tatt dersom Tønsbergprosjektet hadde vært en tradisjonell byggeplass. Det er det ikke. En stor grad av både standardisering og bygging utenom byggeplass (såkalt off-site-bygging), gjør at ferdigkonstruerte moduler raskt kan monteres på byggeplassen.

– Vårt mål er 50 prosent kortere byggetid, 10 prosent lavere kostnader og null byggefeil, forteller TPs prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

– Vi går opp nye stier for denne typen bygging. Det vil komme både ansatte og pasienter til gode. Dette er et foregangsprosjekt, sier han.

2016-01-11T13:29:30+00:00