Det gode sykehusbygg

Hvordan syr vi sammen framtidas Psykiatri- og Somatikkbygg for optimal pasientbehandling? Hvilken innsats må til for å skape et arbeidssted som oser av utviklende, tverrfaglig samarbeid? Hva må gjøres for at ledelsen fortløpende tilrettelegger for nye organisatoriske løsninger?

Svaret på disse vesentlige spørsmålene er ikke uten videre nybygg proppet med moderne teknologiske utstyr. Slikt kan utvilsomt bidra til at vi får et sykehus i toppklasse. Men vi må aldri glemme at pasienter og pårørende først og fremst trenger trygghet, omtanke og faglig dyktighet. Dette kan ikke et bygg som sådan gi – men det kan du, som sykehusansatt og pasient!

Bygg skaper kultur

For det er nemlig sant som det sies at bygg skaper kultur, og kultur skaper bygg. I et dynamisk samspill påvirkes vi av byggenes form og struktur, samtidig som byggene blir en del av vår aktivitet og utvikling. Dessuten er hvert bygg unikt og gir ulike opplevelser.

Det er et udiskutabelt krav at vi må planlegge for driftseffektive bygg. Like sikkert er det imidlertid at vi også må søke gode løsninger som legger til rette for trygghet og sikkerhet. Selv om et sykehus alltid vil forbindes med smerte og krise, må det oppleves som et godt bygg å være pasient i. Og et godt arbeidssted for de ansatte.

Prosjektet må utfordres

Sykehusplanlegging er derfor et krevende og til tider motsetningsfylt arbeid, der vi planleggere slett ikke sitter med «fasiten». Dette betyr at Tønsbergprosjektet, sammen med SiV, ber om å bli utfordret av dere som skal bruke sykehuset. Hovedspørsmålet er: Hvordan skaper vi de beste byggene for en helseframtid med mange usikre faktorer?

Her må det tenkes innovativt på alle plan. Morgendagens sykehus er ikke dagens. Endringene ruller inn over oss i stadig raskere tempo, og alle må være innstilt på fornyelse, både på eget arbeidsområde og i samarbeid med andre miljøer. Samtidig vet vi at pasientene vil bli stadig mer delaktige, informerte og medbestemmende. Hva vil dette bety for arbeidsformer og kultur?

Nybygg og det siste på teknologi- og utstyrsfronten hjelper oss et godt stykke på vei. Men for å skape virkelig gode bygg gjelder det å omforme drømmer til målbare og realistiske resultater.

Ole John Wegner Førland
Samhandlingsleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener
2018-04-19T08:37:32+00:00