Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Christian Fredriks gate fornyes

Arbeid pågår for å fornye Christian Fredriks gate som holdes stengt for gjennomkjøring.

Arbeidet ble innledet 10. mai, og når det gjelder framdriften er følgende verdt å merke seg:

  • Arbeidet ned til Magnus Lagabøters gate blir ferdigstilt til sommerferien.
  • Videre framdrift i krysset Christian Fredriks gate/Håkon Vs gate blir muligens revidert.

Gateoppgraderingen består bl.a. av nytt fortau, bedre overflate og gatemiljø, renovert vann- og avløpsanlegg og delvis nytt ledningsnett.

Inntil videre er Christian Fredriks stengt mellom Halvdan Wilhelmsens allé og Magnus Lagabøters gate, men beboere i området har alternativ atkomst. Det er også atkomst for utrykningskjøretøy i hele anleggsperioden.

Per i dag er det noe usikkert når Christian Fredriks gate kan gjenåpnes, og vi kommer tilbake med mer informasjon.

 

 

2017-06-08T14:04:56+00:00