Hva skjer når?

Prosjektet skal gjennom mange milepæler før fullføring i slutten av 2020. Her er noen av de viktigste – med klikkbare forklaringer.

2016

APRIL

– Forprosjektfasen er i gang

MAI

– All programmering fullført 1. mai

 JUNI

– Nytt prosjektkontor tas i bruk.

– Kontrakt inngås med prosjektets rådgivergruppe og entreprenør.

– Start for prosjektering
– Start for samhandling

DESEMBER

– Forprosjektrapporten fullføres. Til behandling i prosjekt- og sykehusstyret + Helse Sør-Øst (se april).

2017

FEBRUAR / MARS

– Mulig byggevedtak i Helse Sør-Øst-styret
– Rivearbeid i gang

DESEMBER

– Byggestart for Psykiatribygget

2018

DESEMBER

– Psykiatribygget fullført

2019

MAI

– Byggestart for Somatikkbygget

2020

DESEMBER

– Utbyggingen fullført

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:35+00:00