Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Byggevedtak?

Gir styret i Helse Sør-Øst klarsignal for detaljprosjektering og gjennomføring av Tønsbergprosjektet? Vedtak ventes 2. februar.

Etter ekstraordinært styremøte ved  Sykehuset i Vestfold 24. januar, er den lokale saksbehandlingen av forprosjektet avsluttet.

Nå er kommer saken opp (se saksframlegg under) for det regionale helseforetaksstyret «med anmodning om godkjenning av oppstart detaljprosjektering og utbygging», som det heter i det enstemmige vedtaket fra SiV-styret.

Her fastslår også sykehusstyret at det ikke lenger er uavklarte forhold om følgende:

  • Tekniske grensesnitt med driftsorganisasjonen i SiV.
  • Endringene som er utført etter 11. november i fjor. De kan gjennomføres (eventuelt justeres innenfor avtalt budsjett) med tanke på logistikk og funksjonalitet.
  • Hvordan entreprisekontrakten, i henhold til
    IPD-modell, er formalisert med entreprenør og prosjekterende.
Ressursgruppens anbefaling og anmerkninger.

Videre mener SiV-styret at «saksutredningen svarer opp spørsmål og problemstillinger Helse Sør-Øst har bedt om at det redegjøres for.»

Når det gjelder spørsmålet om helikopterplass, påpeker styret at «Sykehuset i Vestfold skal ha en permanent helikopterlandingsplass når Tønsbergprosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.»

– Dersom Tønsberg kommune ikke godkjenner bruk av nåværende helikopterlandingsplass på permanent basis, må ny helikopterlandingsplass bygges innenfor kostnadsrammen for prosjektet (2.535 mill. kr. prisjustert), går det fram av vedtaket.

I tillegg tar SiV-styret til orientering at det er satt opp en «kuttliste» i tillegg til usikkerhetsavsetningen. Dette vil:

«… sikre et økonomisk handlingsrom innenfor kostnadsrammen om enkelte usikkerheter skulle bli realisert, for eksempel avslag fra Tønsberg kommune på søknad om bruk av nåværende helikopterlandingsplass på permanent basis.»

I vedtaket 24. januar gir styret dessuten SiVs administrerende direktør «mandat til å inngå kontrakt med Skanska og Cura innenfor en investeringskostnad som ikke skal overstige forprosjektkalkylen, med forbehold om

B4-godkjenning fra HSØ.»

Les møteprotokollen fra SiV-styret (foreløpig)

Les saksframlegget til HSØ-styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:11+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!